WYPOSAŻENIE NASZEJ SZKOŁY

Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła w ramach ministerialnego programu Laboratoria Przyszłości otrzymała sprzęt na łączną kwotę 59980, 42 zł. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który pozwoli uatrakcyjnić zajęcia w naszej szkole. Oprócz dwóch drukarek 3d zostały zakupione m.in. skaner 3d, laptop, mikroskop i wiele innych nowoczesnych sprzętów.

PRACOWNIA REWALIDACJI

pracownia.rewalidacji

Biofeedback to nowoczesna aparatura medyczna umożliwiająca trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości.

Trening EEG Biofeedback jest wykorzystywany dla poprawy zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych. Ma dość szerokie zastosowanie w terapii:

Ø problemów uczenia się (również wynikających z upośledzenia umysłowego),

Ø zaburzeń koncentracji uwagi,

Ø zaburzeń zachowania (nadpobudliwość ruchowa, impulsywność, agresja, apatia),

Ø zaburzeń snu,

Ø stanów lękowych,

Ø depresji,

Ø tremy,

Ø przewlekłych bólów głowy i migreny,

Ø zaburzeń przyjmowania pokarmu,

Ø chronicznego zmęczenia

Trening pozwala zatem:

Ø obniżyć stres i poprawić nastrój,

Ø poprawić kondycję umysłową i fizyczną,

Ø poprawić i przedłużyć koncentrację uwagi,

Ø pokonać tremę i napięcie wewnętrzne

Na czym polega trening EEG Biofeedback?

Trenujący uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia się za pomocą sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne polega na natychmiastowej i ciągłej informacji o pracy mózgu pod postacią wideogry. Informacja ta pomaga w procesie uczenia się jak samemu harmonizować fale mózgowe. Czujniki przymocowane do głowy odbierają fale mózgowe, które są wzmacniane i rejestrowane przez komputer. Komputer przetwarza dalej sygnał    i zapewnia sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne jest informacją o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danej chwili. Przebieg własnych fal mózgowych, przepisany graficznie pod postacią wideogry, obserwuje trenowany na swoim monitorze. Grą kieruje się wyłącznie za pomocą pracy własnego mózgu bez klawiatury i joysticka. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów - gra się udaje. Przy wzroście niepożądanych pasm, nie mamy sukcesu w grze. Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne wskazówki proponowane przez komputer w postaci nagrody za dobre wyniki gry. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się wysyłania najbardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. Prawidłowe zakresy częstotliwości fal mózgowych osoby trenującej, które można wyćwiczyć, określone są na podstawie wiedzy naukowej w zależności od wieku i rodzaju wysiłku psychicznego trenującego. 


Dzięki technice biofeedback mózg szybko uczy się co należy robić by pojawiły się pożądane częstotliwości, a osłabiły złe. Następuje wewnętrzna regulacja.

 


PRACOWNIA GASTRONOMICZNA

kuchnia jadzi1

kuchnia jadzi2

kuchnia jadzi3

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

PRACOWNIA KOM

PRACOWNIA KOM2

 


SALA GIMNASTYCZNA

SALA GIMNASTYCZNA
.

 

SALA DO ZAJĘĆ KOREKCYJNO-RECHABILITACYJNYCH

SALA RECH

SALA RECH2


ZEWNĘTRZNY KOMPLEKS SPORTOWY


BOISKO1

BOISKO2

BOISKO3

BOISKO4

BOISKO5NASZ ADRES:br>
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W JELENIEJ GÓRZE
58-500 JELENIA GÓRA
UL. KRUSZWICKA 3
tel.: 75 7678963
fax : 75 7678963 wew. 28
E-mail :  zsipssekretariat@wp.pl