SOCJOTERAPIA

 

            Zajęcia socjoterapeutyczne to proces  oddziaływań interpersonalnych w grupie. Celem tych zajęć jest kształtowanie, utrwalanie świadomości oraz właściwych postaw społecznych.

         Osiągnięcia zaplanowanych celów odbywają się  w oparciu  mocne strony uczniów.

         Podczas procesu grupowego następuje stymulowanie rozwoju społecznego, wyrównywanie braków w umiejętnościach komunikacyjnych, korygowanie niewłaściwych postaw oraz uświadamianie  emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

          W pracy socjoterapeutycznej uczestnicy nabywają kompetencji z radzenia sobie ze stresem, pokonywania trudności i niepowodzeń życiowych.

 socjoterapiaNASZ ADRES:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  W JELENIEJ GÓRZE
58-500 JELENIA GÓRA
UL. KRUSZWICKA 3
tel.: 75 7678963
fax : 75 7678963 wew. 28
E-mail :  zsipssekretariat@wp.pl