PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.

 

 

 

Plan pracy Samorządu Szkolnego został opracowany w oparciu o:

 

 

1. Wnioski wynikające z realizacji planu pracy Samorządu Szkolnego za rok szkolny 2020/2021.

 

2. Program wychowawczy szkoły.

 

3. Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na rok szkolny 2020/2021.

 

4. Statut Szkoły.

 

5. Regulamin Samorządu.

 

 

 

Samorząd Szkolny w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na:

 

 

1. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania.

 

2. Budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole.

 

3. Rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i turystyczno – krajoznawczych.

 

4. Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.

 

5. Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami.

 

6. Bezpieczeństwo w szkole.

 

7. Przeciwdziałanie szkolnej agresji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd szkolny współpracuje ze wszystkimi agendami szkolnymi.

 

Uczniowie działający w Samorządzie Szkolnym powinni być wzorem do naśladowania.

 

       ZADANIA DO REALIZACJI

         TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

1)      Wybory do Samorządu Szkolnego – wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy.

 

2)      Opracowanie planu pracy Samorządu.

 

 

3)      Pierwsze spotkanie Samorządu w celu zatwierdzenia planu pracy na rok 2018/2019:

   - zatwierdzenie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy,                                                        

    - ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

 

4)   Pożegnanie lata –Zdrowe śniadania do szkoły.

 

 

5)   Akcji „ Sprzątanie Świata”.

 

 

 

6)    Akcja „ Nakrętki dla  Jeleniogórskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa” -cały rok szkolny.

 

7)  Zbiórka makulatury- cały rok szkolny.

 

 

 

      8) Szlachetna paczka.

 

 

 

Spotkania z przedstawicielem Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Policji- cyklicznie przez cały rok.

Wrzesień

1)Wychowawcy klas.

 

 

 

2)Opiekun Samorządu Szkolnego.

3) Opiekun Samorządu Szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Wychowawcy klas, Samorządy klasowe.

 

 

5) Opiekun Koła Ekologicznego Samorządy klasowe.

 

 

6) Opiekun Samorządu.

Samorządy klasowe.

 

 

7) Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

 

8) Opiekun Samorządu, samorządy klasowe,

Ania Hamera

      1)    Światowy Dzień Zwierząt – propagowanie wiedzy na temat pracy schronisk dla zwierząt. Wyjścia klasowe do  Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze.

    

      2) „Rajd Papieski”na Chojnik

 

 

      3)  Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dzień Nauczyciela-Zagadki, anegdoty, skecze i żarty o nauczycielach.

 

                        

4)      Jesienne kompozycje florystyczne z akcentem patriotycznym-warsztaty.

 

Październik

1) Renata Bakuła. Samorządy klasowe.

 

 

 

 

2)  Wyznaczeni nauczyciele,

 

3)Wychowawcy  klas . Samorządy klasowe.

 

 

 

4) Nauczyciele plastyki.

 

1)      Dzień Zaduszny- zapalenie zniczy na grobie nieznanego żołnierza. Klasowe wyjścia na cmentarz.

 

2)      Święto Niepodległości –Wieczernica dla Niepodległej.

 

 

3)      Konkurs Pięknego Czytania. Patriotyzm.

 

 

4)      Kartka dla Marszałka.

 

 

5)      Selfie z bohaterem.

 

 

6)      Wykłady o lesie – Nadleśnictwo Szklarska Poręba.

 

 

Listopad

1). Wychowawcy klas.

 

 

 

2) Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe

 

3)Nauczyciele j. polskiego, nauczyciel bibliotekarz.

 

4) Samorządy klasowe, nauczyciele plastyki.

 

5) Wychowawcy klas. Samorządy klasowe

 

6)Wyznaczeni nauczyciele.

 

                                  

      1)   Mikołajki.

 

 

 

      2)    Wigilia z programem artystyczno-muzycznym.

 

 

      3) Warsztaty piernikowe.

 

 

   

     4)  Kiermasz- Warsztaty ozdób świątecznych.

 

5)      Kiermasz ciast i ozdób.

 

 

Grudzień

1) Rada Rodziców. Wychowawcy klas. Samorządy klasowe.

 

2)  Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

 

3) Nauczyciele  plastyki. Samorządy klasowe.

 

 

4) Nauczyciele  plastyki. Samorządy klasowe.

 

5)Nauczyciele  technologii. Samorządy klasowe

 

      1)   Zabawa Karnawałowa. „Biało-czerwona w każdym stroju”.

 

      2)   Szkolny Konkurs Recytatorski. Etap szkolny.

 

      3)  Konkurs matematyczny

 

      4) Konkurs o zdrowym żywieniu.

 

      5)   Podsumowanie pracy Samorządu    

           w pierwszym półroczu.

 

 

Styczeń

1) Samorządy klasowe.   Wychowawcy klas.

 

2) Nauczyciel biblioteki. Nauczyciele języka polskiego.

3) Wyznaczeni nauczyciele.

4) Wyznaczeni nauczyciele.

 

5) Opiekun samorządu

 

 

      1)   Konkurs plastyczny – Jem zdrowo.

 

      2) Teatrzyk w Wojcieszowie.

 

 

 

Luty

1) Nauczyciele plastyki.

 

2) Wyznaczeni nauczyciele.

 

1)      Konkurs wiedzy o hotelarstwie” Bądź moim  gościem”.

 

 

      2) Światowy dzień poezji – „ Piękna nasza Polska cała” – Pdp i Gim. U.

 

 

3)Konkurs języka niemieckiego.

 

 

 

4)Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.

 

 

5)Konkurs wiedzy chemii –biologii -geografii.

 

 

Marzec

1)Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

 

2)Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

 

3)Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

 

4) Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

 

5)Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

      1) Dzień Ziemi – sprzątanie świata.

 

 

 

       2)Wielkanoc na wesoło – tradycje i obyczaje-gry, zabawy, quizy.

 

       3)Światowy Dzień Osób z Autyzmem.

 

 

       4)Konkurs ekologiczny.

 

 

 

       5)Światowy Dzień Tańca – Polskie tańce narodowe.

 

 

  

Kwiecień

1) Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

 

 2)Wychowawcy klas. Samorządy klasowe.

 

3)Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

4)Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

 

5)Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

 

     1)    Drzwi otwarte szkoły branżowej.

 

 

 

2)      Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

 

3)      Konkurs fotograficzny – „ Moja mała ojczyzna” .

 

 

4)      Festiwal Zdrowej żywności – „Zdrowe słodycze – słodki bez cukru”.

 

       5)Konkurs pięknego czytania w Wojcieszycach.

 

 

       6)Konkurs matematyczny klas IV-VIII

 

 

 

      7)Wybory do Zarządu Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Maj

1) Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

 

2) Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

 

3) Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

 

4) Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

 

5) Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

 

6) Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

 

 7)Opiekun Samorządu. Samorząd szkolny.

 

 

 

1)          Festyn Rodzinny .Plener plastyczno-artystyczny. Dzień Dziecka.

 

 

 

2)          Dzień Sportu.

 

 

 

     3)   Rajd Rady Rodziców – „Pomoc mierzona kilometrami”.

 

 

 

     4)    Podsumowanie pracy Samorządu Szkolnego w bieżącym roku szkolnym.

 

     5)   Zakończenie Roku Szkolnego.

 

 

Zawody Olimpiad Specjalnych wynikające z kalendarza imprez.

Czerwiec

1) Wyznaczeni nauczyciele. Nauczyciele plastyki.  Samorządy klasowe.

 

2)Wyznaczeni nauczyciele. Samorządy klasowe.

 

3) Rada Rodziców. Samorządy klasowe.

 

 

 

4) Opiekun Samorządu.

 

 

5)Samorząd szkolny

     1)   Spotkania samorządu z opiekunem.

     2)   Prowadzenie zeszytu protokołów.

     3)   Udział we wszystkich imprezach szkolnych.

 

Przez cały rok (na bieżąco, w miarę potrzeb)

1)Opiekun Samorządu

2)Samorząd szkolny.

3)Samorząd szkolny i samorządy klasowe.

  

 

 

 

 

                                                                                                         Beata Niemczynowska