RADA RODZICÓW

 

UWAGA !!!

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się

 maj  2022 r.

ZAPRASZAMY!

----------------------------------

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać przelewem na

 SANTANDER BANK POLSKI

nr konta: 63 1090 1926 0000 0001 3233 5324

(dla sprawności rozliczenia w tytule proszę wpisać: RADA RODZICÓW, IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, Z PLACÓWKI PRZY ULICY ..., KLASA.)

-----------------------------------

ZARZĄD RADY RODZICÓW

2021/2022

 

Prezydium - organ wykonawczy:

 

·      Grzegorz Tarłowski  - przewodniczący

·      Marcin Święcicki           - z-ca przewodniczącego

·      Justyna Szpak         - sekretarz

·      Ewa Brodzikowska   - skarbnik

 

Komisja Rewizyjna  - organ kontrolny:

 

·      Sylwia Traciak

·      Dorota Dudek

·         Marlena Tocicka

__________________________________________________

Zachęcamy do wpłat na fundusz Rady Rodziców (tzw. Komitet Rodzicielski). W bieżącym roku szkolnym składka wynosi 50 zł. Kwotę tą można wpłacać jednorazowo lub w dowolnych ratach (np.3zł miesięcznie)

Zasady wydatkowania funduszu:

50% środków zgromadzonych przez klasę pozostaje do jej dyspozycji, pozostałe środki są do dyspozycji Rady rodziców, która wydatkuje uzyskane środki w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

Uzyskane środki finansowe wydatkowane są na następujące cele:

-          dofinansowanie pomocy dydaktycznych

-          dofinansowanie konkursów, wycieczek oraz imprez szkolnych

-          zakup nagród rzeczowych dla uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu

-          zakup przyborów szkolnych, pomocy naukowych dla uczniów SOSW w Jeleniej Górze w wyjątkowych sytuacjach ( np. ciężka choroba, operacja ratująca życie ucznia, utrata dobytku w wyniku powodzi, pożaru itp.)

-          doposażenie świetlicy szkolnej( gry, czasopisma ,art. papiernicze)

-          doposażenie biblioteki szkolnej(książki, filmy)

 

 

 

NASZ ADRES:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  W JELENIEJ GÓRZE
58-500 JELENIA GÓRA
UL. KRUSZWICKA 3
tel.: 75 7678963
fax : 75 7678963 wew. 28
E-mail :  zsipssekretariat@wp.pl