RADA RODZICÓW

UWAGA !!!

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się

20 maja  2019 r. o godz. 14.15

ZAPRASZAMY!

----------------------------------

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać przelewem na

 BANK ZACHODNI WBK SA

nr konta: 63 1090 1926 0000 0001 3233 5324

(dla sprawności rozliczenia w tytule proszę wpisać: RADA RODZICÓW, IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, Z PLACÓWKI PRZY ULICY ..., KLASA.)

-----------------------------------

ZARZĄD RADY RODZICÓW

2018/2019

Prezydium - organ wykonawczy:

·        Szwajgert Anna - przewodnicząca

·        Krzysztof Mikołajczak- z-ca przewodniczącej

·        Mitka Agnieszka- sekretarz

·        Brodzikowska Ewa- skarbnik

Komisja Rewizyjna  - organ kontrolny:

·        Dobek Piotr

·        Pawłowska Marta

·         Uryn Milena

Członkowie:

·        Tarłowska Bożena

·        Cieślińska Magdalena

·        Marek Elżbieta

·        Kożaranek Monika

·        Kaczmarczyk Janina

·        Więckarska Wioletta

·        Ludwig Renata

·        Guwer Małgorzata

·        Karasiewicz Janina

·        Glasder Anita

 

opiekunowie:

K.Sasin (ul.Grottgera)

A.Tekień (ul.Wolności)

A.Muszyńska, E.Chwalibóg, K.Mokanek-Piątek, A.Dawidowicz (ul.Kruszwicka)

__________________________________________________

Zachęcamy do wpłat na fundusz Rady Rodziców (tzw. Komitet Rodzicielski). W bieżącym roku szkolnym składka wynosi 50 zł. Kwotę tą można wpłacać jednorazowo lub w dowolnych ratach (np.3zł miesięcznie)

Zasady wydatkowania funduszu:

50% środków zgromadzonych przez klasę pozostaje do jej dyspozycji, pozostałe środki są do dyspozycji Rady rodziców, która wydatkuje uzyskane środki w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

Uzyskane środki finansowe wydatkowane są na następujące cele:

-          dofinansowanie pomocy dydaktycznych

-          dofinansowanie konkursów, wycieczek oraz imprez szkolnych

-          zakup nagród rzeczowych dla uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu

-          zakup przyborów szkolnych, pomocy naukowych dla uczniów ZSiPS w Jeleniej Górze w wyjątkowych sytuacjach ( np. ciężka choroba, operacja ratująca życie ucznia, utrata dobytku w wyniku powodzi, pożaru itp.)

-          doposażenie świetlicy szkolnej( gry, czasopisma ,art. papiernicze)

-          doposażenie biblioteki szkolnej(książki, filmy) 


NASZ ADRES:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  W JELENIEJ GÓRZE
58-500 JELENIA GÓRA
UL. KRUSZWICKA 3
tel.: 75 7678963
fax : 75 7678963 wew. 28
E-mail :  zsipssekretariat@wp.pl