PROJEKTY

 


projekt-zintegrowani logo
logo unii

Informacje o projekcie ZINTEGROWANI

 

Projekt pn. „Zintegrowani” (Nr RPDS.09.01.01-02-0049/17), realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. przez Województwo Dolnośląskie/Wydział Edukacji i Nauki w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 – Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 - Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020. 

W ramach projektu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jeleniej Górze odbywać się będą zajęcia dla 60 uczniów z placówki przy ul. Kruszwickiej 3.

Zadania na ROK 2019

Zadanie 1.1

Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego – zajęcia grupowe dla 6-osobowych grup z Savoir vivre w życiu codziennym – 9 spotkań

W roku 2019 zadanie 1.1 realizują grupy: 1, 2, 3, 7, 8.

Zadanie 1.2

Jednodniowe praktyczne zajęcia z zakresu wzmacniania postaw obywatelskich - wycieczka administracyjna dla 6-osobowych grup – wycieczka do Wrocławia (do Wojewody i Urzędu Wojewódzkiego, Sejmiku Województwa, Marszałka i Urzędu Marszałkowskiego, Starosty i Powiatu, Prezydenta Miasta)

W roku 2019 zadanie 1.2 realizują grupy: 1, 2, 3, 7, 8.

Zadanie 1.3

Jednodniowe praktyczne zajęcia plenerowo-masowe - wycieczka kulturalna dla 6-osobowych grup – wycieczka do Hydropolis, Muzeum Panoramy Racławickiej, Muzeum Pana Tadeusza,  Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Arboretum w Pawłowicach i obiad w Pałacu w Pawłowicach

W roku 2019 zadanie 1.3 realizują grupy: 1, 2, 3, 7, 8. 

Zadanie 2

Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu alternatywnego spędzania czadu wolnego – zajęcia grupowe dla 6-osobowych grup z prowadzenia własnego gospodarstwa domowego – 9 spotkań

W roku 2019 zadanie 2 realizują grupy: 4, 5, 6, 9, 10.

Zadanie 3

Szkolenie służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy – zajęcia grupowe dla 6-osobowch grup z zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania – 9 spotkań

W roku 2019 zadanie 3 realizują grupy: 2, 4, 6, 8, 10.

Zadanie 3.1

Jednodniowe praktyczne zajęcia w banku z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo-kredytowej - wycieczka dla 6-osobowych grup do banku PKO BP w Sky Tower we Wrocławiu

W roku 2019 zadanie 3 realizują grupy: 2, 4, 6, 8, 10.

Zadanie 4.1

Poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne dla 1 osoby na wejściu

Zadanie 4.2

Poradnictwo zawodowe – zajęcia grupowe dla 6-osobowych grup

Zadanie 4.3

Poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidulane dla 1 osoby na wyjściu z projektu

Zadanie 4.4

Jednodniowe w ramach poradnictwa zawodowego branżowe zajęcia w zakładach pracy - wycieczka zawodowa dla 6-osobowych grup

Zadanie 5

Kursy i szkolenia zawodowe – zajęcia grupowe dla 6-osobowych grup

Zadanie 6

Szkolenie służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy   z zakresu autoprezentacji - zajęcia grupowe dla 6-osobowych grup

W roku 2019 zadanie 6 realizują grupy: 1, 3, 5, 7, 9.

Zadanie 7

Terapia psychologiczna dla uczestników w formie zajęć hipoterapeutycznych - zajęcia grupowe   dla tylko jednej 6-osobowej grupy z danego ośrodka

Informacja o nich przekazana zostanie przed ich rozpoczęciem, które planowane jest od maja 2019 r.

Zadanie 8

Terapia psychologiczna dla uczestników w formie zajęć zooterapeutycznych - zajęcia grupowe dla tylko jednej 6-osobowej grupy z danego ośrodk

Informacja o nich przekazana zostanie przed ich rozpoczęciem, które planowane jest od maja 2019 r.

Zadanie 9

Terapia psychologiczna dla uczestników w formie zajęć arteterapeutycznych - zajęcia grupowe dla tylko jednej 6-osobowej grupy z danego ośrodka

Informacja o nich przekazana zostanie przed ich rozpoczęciem, które planowane jest od października 2019 r.

Zadanie 10

Terapia psychologiczna dla uczestników w formie zajęć floroterapeutycznych z elementami fotografiki - zajęcia grupowe dla tylko jednej 6-osobowej grupy z danego ośrodka 

Informacja o nich przekazana zostanie przed ich rozpoczęciem, które planowane jest od października 2019 r.

Zadania 11 – 13 realizowane będą w 2020 r.

Zadanie 14

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne z zakresu zapobiegania uzależnieniom (w tym m.in. od środków psychoaktywnych, Internetu, cyberprzemocy, itp.) -zajęcia grupowe

-------------------------------------------------------------NATURA KSIĄŻKI

to przedsięwzięcie realizowane we wsi Chrośnica, w pięknych plenerach Gór Kaczawskich. Podczas spotkań, dzieci ze wsi Chrośnica oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jeleniej Górze przygotowują dla siebie książki wykorzystujące lokalne surowce. Dzieci wykonują narzędzia i pojemniki, nici i farby, pigmenty oraz poznają etapy powstawania książek z natury. Inicjatywa łączy środowisko oświaty, kultury i organizacji pozarządowych w osobach Haliny Chorodowskiej, Joanny Wojtko, Moniki Wizła-Kubiak.

link do filmu
ikonka filmu


 


NASZ ADRES:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  W JELENIEJ GÓRZE
58-500 JELENIA GÓRA
UL. KRUSZWICKA 3
tel.: 75 7678963
fax : 75 7678963 wew. 28
E-mail :  zsipssekretariat@wp.pl