WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

W JELENIEJ GÓRZE ul. Kruszwicka 3

ROK SZKOLNY 2021/2022

Szkoła Podstawowa

Kl.IV-VIII

 

L.p.

Autor

Tytuł programu

uwagi

1

Marlena Derlukiewicz

1

 
 Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. NOWE Słowa na start!

2

Sylwia Rapacka                i Katarzyna Wójcik.

 

Program nauczania języka obcego                   w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

3

Tomasz Maćkowski

  „Wczoraj i dziś ” program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

 

4

Autor: B.Furman

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej "Dziś i jutro".

5

M.Braun, M.Paszyńska, K. Wej, W.Babiański, E.Szmytkiewicz, J.Janowicz

Program nauczania "Matematyka                        z kluczem dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Nowa Era

6

Jolanta Golanko

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej.

7

Grażyna Francuz-Ornat;Teresa Kulawik.

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej - ,,Spotkania z fizyką".

8

 J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin.

Program nauczania chemii w klasie 7-8. SP Chemia Nowej Ery

 

9

Anna Zdziennicka

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej – Puls życia

10

Maria Tuz i Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii w szkole podstawowej "Planeta Nowa"

11

 Autor: Michał Kęska

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej Lubię to!

12

Krzysztof Warchoł.

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej dla I i II etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy i przedmiotowym systemem oceniania

 

13

 Jarosław Słoma

  Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej – Żyję i działam bezpiecznie.

                                      

 

14

 T.Król,

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości" dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej.

15

M.Gromek, G.Kilbach

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”.

16

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak.

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej "Do dzieła". Nowa Era.

 

 

 

 

  

 

 

 WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

W JELENIEJ GÓRZE ul. Kruszwicka 3

ROK SZKOLNY 2021/2022

Branżowa Szkoła I stopnia

 

L.p.

Autor

Tytuł programu

uwagi

1

Stanisław Zając

1

 
 Dziś historia program nauczania branżowa szkoła  I stopnia

po szkole podstawowej

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703)

2

Beata Jakubik

Renata Szymańska

 

 

Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia –BIOLOGIA

po szkole podstawowej

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703)

3

Sławomir Kurek

 

  Program nauczania  dla szkoły branżowej I stopnia  -  GEOGRAFIA

po szkole podstawowej

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703)

4

Ewa Wołyniec

Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia – FIZYKA                      po szkole podstawowej

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703)

5

Wojciech Hermanowski  

Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia- INFORMATYKA po szkole podstawowej

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703)

6

Alicja Krawczuk- Goluch

Język polski  Program nauczania dla szkoły branżowej dla klas 1-3                Polski można polubić!                                     po szkole podstawowej

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703)

6

Aleksandra Adamiak     

Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej  JĘZYK POLSKI IV ETAP EDUKACYJNY po gimnazjum

 

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703)

8

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205

Szkoła Branżowa I Stopnia 

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703)

9

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205

Szkoła Branżowa I Stopnia 

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703)

10

 Danuta Kin, Monika Ostrowska-Polak         

Program nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy.

Branżowa Szkoła I stopnia dla kierunków „pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”, „pracownik pomocniczy gastronomii”

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703)

11

Danuta Kin, Monika Ostrowska-Polak         

Program nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy.

Branżowa Szkoła I stopnia

dla kierunków „pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”, „pracownik pomocniczy gastronomii”, „pracownik pomocniczy mechanika”

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703)

12

Justyna Ciecharowska

  Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III szkoły branżowej I stopnia

                                     

Poziom III.BS1.0 – dla rozpoczynających naukę drugiego języka w szkole branżowej I stopnia

Poziom III.BS1.1. – dla kontynuujących naukę pierwszego języka w szkole branżowej I stopnia po szkole podstawowej

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703)

13

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ Program przedmiotowy                 o strukturze spiralnej

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 911205

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703)

14

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA DLA KLASY III Zajęcia praktyczne  SYMBOL CYFROWY ZAWODU 911205

15

Program nauczania kształcenia teoretycznego i praktycznego dla zawodu ,,Pracownik pomocniczy mechanika”

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa.

 

 

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa.

16

Stanisław Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla branżowej szkoły I i II stopnia „Ruch to zdrowie” po szkole podstawowej

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703)

17

 Maria Gaertner

 

 

 

  

 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia

 

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703)

18

Antonina Telicka - Bonecka               

 

Wiedza o społeczeństwie Program nauczania  dla szkoły branżowej po szkole podstawowej

19

 

 

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Program nauczania chemii  w zakresie podstawowym  dla szkół ponadgimnazjalnych To jest chemia

po szkole podstawowej

 

20

 

 

 

 

 

Maria Barbara Szczepaniak

CHEMIA - Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia

21

 

 

Barbara Boniek, Barbara Wojtaś

Edukacja dla bezpieczeństwa  Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

 

22

 

Barbara Boniek

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia po szkole podstawowej

23

  PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU  Pracownik pomocniczy gastronomii-  SYMBOL CYFROWY ZAWODU  94120                                            KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:                                        HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne

 

 

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703)

24

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

- PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA

po Szkole Podstawowej  Opracowany na podstawie wydawnictwo Nowa Era

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703)

25

Karolina Wej, Wojciech Babiański,  

Program nauczania MATEMATYKA dla szkoły branżowej I stopnia po gimnazjum
wyd.Nowa Era

Dostosowany do rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 356) i rozporządzenia MEN z dn. 28 marca 2017 r. (dz.U. 2017 poz. 703