SZKOLNY WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA na rok szkolny 2023/2024

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ

DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

Klasy I-III szkoły podstawowej

 

PRZEDMIOT

TYTUŁ PROGRAMU NAUCZANIA – AUTOR - WYDAWNICTWO

Edukacja wczesnoszkolna

Opracowane na podstawie Programu nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz Odkrywców” zgodnego z podstawą programową z 14 lutego 2017 roku.

Program dostosowany do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną e stopniu lekkim

Religia

Zaproszeni na ucztę  z Jezusem
Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Wyd. Jedność Kielce

Program dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną.

Język niemiecki

Program nauczania języka obcego w klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej.

Autorzy: Sylwia Rapacka i Katarzyna Wójcik

Program dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy IV-VIII szkoły podstawowej

 

PRZEDMIOT

TYTUŁ PROGRAMU NAUCZANIA – AUTOR - WYDAWNICTWO

Język polski

Kl IV

Joanna Piasta-Siechowicz, Agnieszka Łuczak,Anna Murdzek, Ewa Prylińska

Między nami

Program nauczania języka polskiegow klasach IV–VIII szkoły podstawowej

kl V-VIII

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej – „NOWE Słowa na start!” NOWA EDYCJA 2021-2023

Język niemiecki

Program nauczania języka obcego w klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej.

Autorzy: Sylwia Rapacka i Katarzyna Wójcik

Program dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Muzyka

Lekcja muzyki /Monika Gromek, Grażyna Kilbach/ Nowa Era

Dostosowanie do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – Beata Ignatowska

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach IV -VI szkoły podstawowej/Jadwiga Lukas, Krystyna Onak/Nowa Era. Dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Historia

dr Tomasz Maćkowski

„WCZORAJ I DZIŚ” PROGRAM NAUCZANIA HISTORII

W KLASACH 4–8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

program dostosowany przez Sławomira Starczyk na potrzeby szkoły specjalnej.

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej "Dziś i jutro". Autor: B. Furman

Nowa era

Przyroda

Jolanta Golanko

„Tajemnice przyrody”
Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Program dostosowany do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Geografia

Program nauczania geografii w szkole podstawowej "Planeta Nowa" przygotowany przez Marię Tuz i Barbarę Dziedzic zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 WERSJA ZAKTUALIZOWANA

Program dostosowany przez nauczyciela przedmiotu Annę Kaleta do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz sprzężeń wynikających z zapisów w orzeczeniu poradni PP.

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej – Puls życia

Autor: Anna Zdziennicka

Program dostosowany przez nauczyciela przedmiotu Annę Kaleta do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz sprzężeń wynikających z zapisów w orzeczeniu poradni PP.

Chemia

Kl VII

Chemia Program nauczania w klasach szkoły podstawowej
Autorzy programu
Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski

Program dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Kl VIII

Program nauczania chemii klasa 7-8 SP. Chemia Nowej Ery. Autorzy J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin. Nowa Era 2018

Program dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Fizyka

,,Spotkania z fizyką”-program nauczaniafizyki w szkolepodstawowej. Autor: GrażynaFrancuz-Ornat, Teresa Kulawik.

Wyd. Nowa Era

Dostosowano  do  możliwości i potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na danym etapie nauczania

Matematyka

Matematyka z kluczem dla kl.4-8 SP dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia

Informatyka

Lubię to! Program nauczania informatyki w szkole podstawowej /

Michał Kęska / Nowa Era

Dostosowany do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Technika

Program nauczania techniki w klasach 4- 6 szkoły podstawowej „Jak to działa?”z dostosowaniem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej dla I i II etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy i przedmiotowym systemem oceniania.

Autor Krzysztof Warchoł

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania EDB "Żyję i działam bezpiecznie".

Autor:

Jarosław Słoma

Wydawnictwo: Nowa Era

Program dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Religia

Klasa IV

„Zaproszeni na ucztę z Jezusem”  

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Wyd. Jedność Kielce

Program dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną.

Klasa V, VI

Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Wyd. Jedność Kielce

Program dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną.

Klasa VII, VIII

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Wyd. Jedność Kielce

Program dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością 

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości" dla uczniów klasy 4-8 szkoły podstawowej.

Autor: T. Król

wydawnictwo Rubikon

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

Program doradztwa zawodowego dla klasy VII-VIII szkoły podstawowej;

wyd. ORE praca zbiorowa

Program dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

SZKOLNY WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA na rok szkolny 2023/2024

W  BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

PRZEDMIOT

TYTUŁ PROGRAMU NAUCZANIA – AUTOR - WYDAWNICTWO

Język polski

Język polski

Program nauczania

dla szkoły branżowej dla klas 1-3

Polski można polubić!

Alicja Krawczuk-Goluch

Operon.

Język niemiecki  /

Język niemiecki zawodowy

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III szkoły branżowej I stopnia. Autor: Justyna Ciecharowska

Program nauczania zawiera elementy Języka Obcego Zawodowego dla kierunków "Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej", " Pracownik pomocniczy gastronomii", "Pracownik pomocniczy mechanika" 

Program został dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Historia

Stanisław Zając

Dziś historia 

program nauczania

branżowa szkoła 

I stopnia 

program dostosowany przez 

Sławomira Starczyk 

na potrzeby szkoły specjalnej

Historia i teraźniejszość

Stanisław Zając

Dziś historia 

program nauczania

branżowa szkoła 

I stopnia 

program dostosowany przez 

Sławomira Starczyk 

na potrzeby szkoły specjalnej

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i zarządzanie - program nauczania biznesu i zarządzania dla branżowej szkoły I stopnia autorstwa M. Niesłuchowskiego.

Wiedza o społeczeństwie

Stanisław Zając

Dziś historia 

program nauczania

branżowa szkoła 

I stopnia 

program dostosowany przez 

Sławomira Starczyk 

na potrzeby szkoły specjalnej

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia,

autor Maria Gaertner.

Program dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Geografia

GEOGRAFIA, Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia/ Sławomir Kurek/  program dostosowany przez Annę Kaleta

na potrzeby szkoły specjalnej

Biologia

BIOLOGIA, Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia/  Beata Jakubik, Renata Szymańska/  program dostosowany przez Annę Kaleta na potrzeby szkoły specjalnej

Chemia

Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia

Autor: Maria Barbara Szczepaniak

Operon

Program dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Fizyka

Program nauczania dla szkoły branżowej

I stopnia. Autor: Ewa Wołyniec. Wyd. Operon

Dostosowano  do  możliwości i potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na danym etapie nauczania

Matematyka

PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek ,  Wydawnictwo:  Nowa Era

Informatyka

Program nauczania Informatyki dla szkoły branżowej

I stopnia

Autor:  Wojciech Hermanowski

Wydawnictwo: OPERON

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla branżowej szkoły I i II stopnia wraz z panami pracy i kryteriami oceniania.

Autor: Stanisław Żołyński

Program dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów SOSW w Jeleniej Górze

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia

Autor: Barbara Boniek

Technologia w gastronomii  /  Pracownia gastronomiczna /   Zajęcia praktyczne ( pracownik pomocniczy gastronomii)

Program nauczania zawodu Pracownik pomocniczy gastronomii

Dostosowany przez A.Stypińska, M.Kwieciński

Technologia prac w obiektach hotelarskich /

Pracownia hotelarska /

Zajęcia praktyczne  (pracownik pomocniczy obsługi hotelowej)

Program nauczania zawodu Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Opracowanie własne

Technologia w mechanice /

Pracownia mechaniczna /

Zajęcia praktyczne ( pracownik pomocniczy mechanika)

Program nauczania
kształcenia teoretycznego i praktycznego
dla zawodu ,,Pracownik pomocniczy mechanika” o strukturze spiralnej dostosowany do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Religia

Ku dorosłości
Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Wyd. Jedność Kielce

Program dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną.

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości" dla uczniów klas 1- 3  szkoły branżowej I stopnia.

Autor: T. Król

wydawnictwo Rubikon

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

Program doradztwa zawodowego dla branżowych szkół;

wyd. ORE praca zbiorowa

Program dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole specjalne:

*Uczniowie realizująpodstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego: https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

Szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:

 

*Uczniowie realizują podstawę programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych: https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-uczniowie-niepelnosprawni

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

*Uczniowie realizująpodstawę programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi:

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy