WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SPECJALNEGO OŚRODKA

 SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

UL. KRUSZWICKA  3

 ROK SZKOLNY 2021/2022

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 klasa IV -VIII

 

 Lp

Autor

Tytuł

wydawnictwo

Nr podręcznika

Zatwierdzonego

Przez MEN

Klasa 

Uwagi

1

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

NOWE Słowa na start! 4

Nowa Era

 907/1/2017

4

Nowa edycja 2020-2022

2

Marlena Derlukiewicz, Anna Klimowicz

NOWE Słowa na start! 5

Nowa Era

 907/2/2018

5

Nowa edycja 2021–2023

3

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

NOWE Słowa na start! 6

Nowa Era

907/3/2019

6

Nowa edycja 2022–2024

4

   Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęka, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa, Natalia Bielawska

NOWE Słowa na start! 7

Nowa Era

 907/4/2020

7

5

 Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska, Małgorzata Chmiel, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa

NOWE Słowa na start! 8

Nowa Era

907/5/2021/z1

8

Nowa Edycja 2021–2023

6

 

 

M.Kozubska, E.Krawczyk, L. Zastąpiło

Ich und du neu 4

808/1/2017

4

7

M.Kozubska, E.Krawczyk, L. Zastąpiło

Ich und du neu 5

808/2/2018

5

8

M.Kozubska, E.Krawczyk, L. Zastąpiło

 

Ich und du neu 6

808/3/2019

6

 

9

M.Kozubska, E.Krawczyk, L. Zastąpiło

Klasse!Super!Toll 1

796/1/2017 

7

10

M.Kozubska, E.Krawczyk, L. Zastąpiło

Klasse!Super!Toll 2

 796/2/2018

8

11

Ilona Żeber-Dzikowska,Dr Karolina Archacka, Dr Wojciech Grajkowski

Biologia 5 podręcznik

Wyd. MAC,

928/1/2018, 

5

12

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

844/1/2018

5

13

Joanna Stawarz

Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Puls życia.

Nowa Era

844/2/2019,

6

14

Małgorzata Jefimow

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

844/3/2020/z1

7

Nowa edycja 2020–2022

15

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era,

844/4/2021/z1

8

16

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

846/2017

8

17

Jan Kulawik, Maria Litwin, Teresa Kulawik

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

785/2/2018

8

Nowa edycja 2021–2023

18

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

785/1/2017

7

Nowa edycja 2020–2022

19

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Planeta Nowa, Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

906/1/2018

5

20

Bożena Elżbieta Wójtowicz, Maria Figa, Dominik Marszał

Geografia 5 podręcznik

 Wyd. MAC

927/1/2018

5

21

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Planeta Nowa Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa Era

906/2/2019

6

Nowa edycja 2022-2024

22

 Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

 Planeta Nowa, Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era

 906/3/2019/z1

7

23

Dawid Szczypiński, Tomasz Rachwał

 Planeta Nowa, Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era906/4/2021/z1

8

 

24

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

 

Wczoraj i dziś. Klasa 4

877/1/2020/z1

4

Nowa edycja 2020–2022

 

25

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Klasa 5

877/2/2018

5

Nowa Edycja 2021-2023

 

26

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Klasa 6

 

 

877/3/2019

 

6

 

Nowa Edycja 2022-2024

27

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Wczoraj i dziś. Klasa 7

 

877/4/2020/z1

7

Nowa edycja 2020-2022

28

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Wczoraj i dziś. Klasa 8

877/5/2021/z1

8

Nowa edycja

2021-2023

29

Marta Ipczyńska

Marta Mrozkowiak

Do dzieła! Plastyka

Nowa Era

7

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

W JELENIEJ GÓRZE ul. Kruszwicka 3

ROK SZKOLNY 2021/2022

Branżowa Szkoła I stopnia

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Nazwa programu nauczania dla szkoły branżowej I stopnia dla absolwentów gimnazjum

Nazwa programu nauczania dla szkoły branżowej I stopnia dla absolwentów szkoły podstawowej

1

Język polski

A.Adamowicz, Program nauczania dla zasadniczych szkół zawodowych, IV etap edukacyjny po gimnazjum

A. Krawczuk – Goluch, PPolski można polubić”, program nauczania dla szkoły branżowej klas 1 - 3

2

Język niemiecki

A.Krawczuk, M. Ostrowska – Polak, Program nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy

J. Ciecharowska, Program nauczania języka niemieckiego dla klas 1 – 3 szkoły branżowej I stopnia

3

historia

M. Jekel, „Poznać przeszłość. Wiek XX”, program nauczania historii do szkół ponadgimnazjalnych

S. Zając, „Dziś historia”. Program nauczania dla branżowej szkoły  I stopnia

po szkole podstawowej

4

Wiedza o społeczeństwie

A.TerlickaBonecka, Wiedza o społeczeństwie dla szkoły branżowej I stopnia po szkole podstawowej

A.TerlickaBonecka, Wiedza o społeczeństwie dla szkoły branżowej I stopnia po szkole podstawowej

5

Matematyka

K. Wej, W. Babiński, Program nauczania matematyki dla szkół  branżowych I stopnia po gimnazjum

W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek, Program nauczania matematyki w szkole branżowej I stopnia po szkole podstawowej

6

Informatyka

(w r. szk. 2021/2022 zgodnie z ramowym planem nauczania w oddziale IIIA nie jest realizowany)

W. Harmonowski, Program nauczania informatyki dla szkoły branżowej I stopnia

7

fizyka

(w r. szk. 2021/2022 zgodnie z ramowym planem nauczania w oddziale IIIA nie jest realizowany)

E. Wołyniec, Program nauczania fizyki dla szkoły branżowej I stopnia

8

biologia

(w r. szk. 2021/2022 zgodnie z ramowym planem nauczania w oddziale IIIA nie jest realizowany)

B. Jakubik, R. Szymańska, Program nauczania biologii dla szkoły branżowej I stopnia

9

chemia

(w r. szk. 2021/2022 zgodnie z ramowym planem nauczania w oddziale IIIA nie jest realizowany)

A.Szczepaniak, Cemia – program nauczania chemii dla szkoły branżowej I stopnia

10

geografia

(w r. szk. 2021/2022 zgodnie z ramowym planem nauczania w oddziale IIIA nie jest realizowany)

S. Kurek, Program nauczania geografii dla szkoły branżowej I stopnia

11

Wychowanie fizyczne

„Sport i rekreacja”, program nauczania wychowania fizycznego dla szkoły branżowej I stopnia po gimnazjum

S. Żołyński, Program nauczania wychowania fizycznego dla szkoły branżowej Ii II stopnia

12

Podstawy przedsiębiorczości

(w r. szk. 2021/2022 zgodnie z ramowym planem nauczania w oddziale IIIA nie jest realizowany)

M. Gaertner, Podstawy przedsiębiorczości, program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia

13

Edukacja dla bezpieczeństwa

(w r. szk. 2021/2022 zgodnie z ramowym planem nauczania w oddziale IIIA nie jest realizowany)

B. Boniek, Edukacja dla bezpieczeństwa, program nauczania dla szkoły branżowej po szkole podstawowej

14

Kształcenie zawodowe – pracownik pomocniczy obsługo hotelowej

Program nauczania dla zawodu Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej dla kwalifikacji HGT. 05. Formuła 2019

Program nauczania dla zawodu Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej dla kwalifikacji HGT. 05. Formuła 2019

15

Kształcenie zawodowe – pracownik pomocniczy gastronomii

(w r. szk. 2021/2022 kwalifikacja HGT.04.w oddziale IIIA nie jest realizowana)

Program nauczania dla zawodu Pracownik pomocniczy gastronomii dla kwalifikacji HGT. 04. Formuła 2019

16

Kształcenie zawodowe – pracownik pomocniczy mechanika

Program nauczania dla zawodu Pracownik pomocniczy mechanika dla kwalifikacji MEC.06.. Formuła 2019

Program nauczania dla zawodu Pracownik pomocniczy mechanika dla kwalifikacji MEC.06.. Formuła 2019