ZESTAW  MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH na rok szkolny 2023/2024

W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM

 

 

Oddział przedszkolny

Materiały ćwiczeniowe (karty pracy)  - Autor -Wydawnictwo

 I PS

“Poznaję i rozumiem świat”. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno- wychowawczych.

Agnieszka Borowska- Kociemba, Małgorzata Krukowska,

Wydawnictwo Harmonia.

2 PS

 

“Poznaję i rozumiem świat”. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno- wychowawczych.

Agnieszka Borowska- Kociemba, Małgorzata Krukowska,

Wydawnictwo Harmonia.

1 PA

“Poznaję i rozumiem świat”. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno- wychowawczych.

Agnieszka Borowska- Kociemba, Małgorzata Krukowska,

Wydawnictwo Harmonia.

2 PA

“Poznaję i rozumiem świat”. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno- wychowawczych.

Agnieszka Borowska- Kociemba, Małgorzata Krukowska,

Wydawnictwo Harmonia.

3 PA

“Poznaję i rozumiem świat”. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno- wychowawczych.

Agnieszka Borowska- Kociemba, Małgorzata Krukowska,

Wydawnictwo Harmonia.

4 PA

“Poznaję i rozumiem świat”. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno- wychowawczych.

Agnieszka Borowska- Kociemba, Małgorzata Krukowska,

Wydawnictwo Harmonia.

5 PA

“Poznaję i rozumiem świat”. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno- wychowawczych.

Agnieszka Borowska- Kociemba, Małgorzata Krukowska,

Wydawnictwo Harmonia.

“Ja i moje otoczenie”. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Agnieszka Borowska- Kociemba, Małgorzata Krukowska,

Wydawnictwo Harmonia.

6 PA

“Nowi Tropiciele”. Trzylatek. Wyprawka.

Beata Gawrońska, Emilia Raczek,

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

7 PA

“Poznaję i rozumiem świat”. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno- wychowawczych.

Agnieszka Borowska- Kociemba, Małgorzata Krukowska,

Wydawnictwo Harmonia.

8 PA

“Poznaję i rozumiem świat”. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno- wychowawczych.

Agnieszka Borowska- Kociemba, Małgorzata Krukowska,

Wydawnictwo Harmonia.

 

 

*Uczniowie realizująpodstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego: https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

 

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2023/2024

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

 

Klasy I-III

Nazwa przedmiotu

Podręcznik - Autor - Wydawnictwo

Nr podręcznika

dopuszczonego przez MEN

Materiały ćwiczeniowe  - Autor -Wydawnictwo

 

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców,

podręcznik część 1-4, kl. I, Nowa

Era.

 

 

 

 

 

 

Elementarz odkrywców,

podręcznik matematyka, część 1-2,

kl. I, Nowa Era

790/1/2017

790/1/2017

790/2/2017

790/2/2017

 

 

 

 

 

790/1/2017

790/2/2017

Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 1-2,  Ćwiczenia do edukacji matematycznej, Nowa Era

Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 1 –4

Ćwiczenia. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna , Nowa Era

Informatyka, zeszyt ćwiczeń, kl. I, Nowa Era.

Muzyka, zeszyt ćwiczeń, kl. I, Nowa Era.

Elementarz odkrywców. Dzień odkrywców. Kl. I, Nowa Era

Zeszyt do kaligrafii, kl. I, Nowa Era

Zeszyt do kaligrafii matematycznej, kl. I, Nowa Era.

Teczka artysty. Klasa I. Edukacja Plastyczno-techniczna, Nowa Era.

Wyprawka, klasa I. , Nowa Era.

Religia

Poznaję Boży świat
red. K. Mielnicki, E. Kondrak,     

AZ-11-01/18-KI-4/20

 

          -----------------------------------------

Język niemiecki

ABC Deutschneu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1

M.Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo PWN

789/1/2017

ABC Deutschneu. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 1

M.Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo PWN

 

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców, podręcznik część 1-4, kl. 2, Nowa Era.

 

 

 

 

 

 

Elementarz odkrywców, podręcznik matematyka, część 1-2, kl. 2, Nowa Era

790/3/2018

790/3/2018

790/4/2018

790/4/2018

 

 

 

 

790/3/2018

Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 1-2,  Ćwiczenia do edukacji matematycznej, Nowa Era.

Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 1 –

4 Ćwiczenia. Edukacja polonistyczna,

przyrodnicza, społeczna, Nowa Era.

Teczka artysty. Klasa 2. Edukacja

Plastyczno-techniczna, Nowa Era

Wyprawka, klasa 2, Nowa Era

Elementarz odkrywców. Klasa 2. Potyczki ortograficzne, Nowa Era. 

Informatyka, klasa 2, Nowa Era.

Informatyka, zeszyt ćwiczeń, kl. 2, Nowa Era

Muzyka, zeszyt ćwiczeń, kl. 2, Nowa Era

Religia

Odkrywam królestwo Boże
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

AZ-12-01/18-KI-7/21

 

-----------------------------------------

Język niemiecki

Ich undduneu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 2.

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo PWN

792/2/2018

Ich undduneu 2.  Materiały ćwiczeniowedo języka niemieckiego dla klasy 2.

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo PWN

 

Klasa III

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców,

podręcznik część 1-4, kl. III, Nowa

Era.

 

 

Elementarz odkrywców,

podręcznik matematyka, część 1-2,

kl. III, Nowa Era

790/5/2019

790/5/2019

790/6/2019

790/6/2019

 

 

790/5/2019

790/6/2019

Elementarz odkrywców. Klasa 3, część 1-2,  Ćwiczenia do edukacji matematycznej, Nowa Era

Elementarz odkrywców. Klasa 3, część 1 –4

Ćwiczenia. Edukacja polonistyczna,

przyrodnicza, społeczna , Nowa Era

Elementarz odkrywców. Klasa 3. Potyczki ortograficzne, Nowa Era. 

Elementarz odkrywców. Klasa 3. Matematyka Zbiór zadań

Elementarz odkrywców. Klasa 3.

Informatyka, zeszyt ćwiczeń.

Elementarz odkrywców. Klasa 3. Muzyka,

zeszyt ćwiczeń.

Teczka artysty. Klasa 3. Edukacja

Plastyczno-techniczna, Nowa Era.

Wyprawka, klasa 3. Nowa Era.

Religia

Poznaję Jezusa
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

AZ-13-01/18-KI-14/22

 

----------------------------------------

Język niemiecki

Ich undduneu 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 3.

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo PWN

792/3/2019

Ich undduneu 3.  Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 3.

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo PWN

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy IV-VIII

 

 

Nazwa przedmiotu

Podręcznik - Autor - Wydawnictwo

Nr podręcznika

dopuszczonego przez MEN

Materiały ćwiczeniowe  - Autor -Wydawnictwo

 

Klasa IV

 

Język polski

Język polski 4. Między nami. Podręcznik

Autorki: A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban

Nr w wykazie MEiN: 867/1/2017

Wydawnictwo GWO

867/1/2017

Język polski 4. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej. Część 1 i 2

Autorzy: D. Chwastniewska, D. Różek, A. Gorzałczyńska-Mróz, M. Szulc, A. Piechnik-Kaszuba

Wydawnictwo GWO

Język niemiecki

Und soweiter 1. EXTRA. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy IV

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo PWN

1092/1/2020

Und soweiter 1. EXTRA. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy IV

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo PWN

Muzyka

Lekcja muzyki kl.4

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

---------------------------------------

Plastyka

Plastyka. Odkrywamy na nowo. Podręcznik dostosowany do wieloletniego użytku ./Lila Wyszkowska,Marzanna Polkowska

Operon

327/2011

Plastyka 4-6.Uniwersalne materiały ćwiczeniowe. Piotr Floranowicz/

Operon

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 4

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2020/z1

Zeszyt ćwiczeń Wczoraj i dziś. Klasy 4

Nowa Era

Przyroda

Maria Marko- Worłowska

Feliks Szlajfer Joanna Stawarz

„ Tajemnice przyrody”

Wyd. Nowa Era

863/2017

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”

Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel

Wyd. Nowa Era

Matematyka

 

        ----------------------------------------

 

   --------------------

Matematyka z kluczem . Zeszyt ćwiczeń do matematyki kl. IV SP

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Nowa era

Informatyka

        -----------------------------------------

--------------------

-----------------------------------------

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
ISBN: 9788326737817
Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka

NOWA ERA

295/1/2017

Materiały edukacyjne do techniki dla szkoły podstawowej „To takie proste! 21 pomysłów na kreatywne prace krok po kroku”  edycja 2021-2023 Magdalena Król

 NOWA ERA

Wychowanie fizyczne

-----------------------------------------

 

--------------------

-----------------------------------------

 

Religia

„Odkrywam życie z Jezusem” Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

--------------------

-----------------------------------------

 

Wychowanie do życia w rodzinie

-----------------------------------------

 

--------------------

-----------------------------------------

 

 

Klasa V

 

Język polski

NOWE Słowa na start! 5

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy: Marlena Derlukiewicz, Anna Klimowicz

Nowa Era

 

907/2/2018

NOWE Słowa na start! 5

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy: Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter

Nowa Era

Język niemiecki

Ich undduneu 5. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 5

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo PWN

808/2/2018

Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 5.  M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo PWN

Muzyka

Lekcja muzyki kl.5 /Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

-----------------------------------------

 

Plastyka

-----------------------------------------

 

-------------------------

 

-----------------------------------------

 

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 5

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

Zeszyt ćwiczeń Wczoraj i dziś. Klasy 5

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa 5/  Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz/ Nowa Era

906/1/2018

 

            ----------------------------------------

Biologia

Puls Życia 5 /Marian Sęktas, Joanna Stawarz/ Nowa Era

844/1/2018

----------------------------------------

Matematyka

----------------------------------------

-------------------------

Matematyka z kluczem . Zeszyt ćwiczeń do matematyki kl.Vsp

M.Mraun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa era

Informatyka

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej
ISBN: 9788326740572
Autor: Lech Łabecki, Marta Wiśniewska  NOWA ERA

295/2/2018

Materiały edukacyjne do techniki dla szkoły podstawowej „To takie proste! 21 pomysłów na kreatywne prace krok po kroku”  edycja 2021-2023 Magdalena Król

NOWA ERA

Wychowanie fizyczne

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Religia

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy  
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak    

AZ-21-01/20-KI-2/20

 

Wychowanie do życia w rodzinie

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

 

Klasa VI

 

Język polski

NOWE Słowa na start! 6

Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

907/3/2019

Język polski 6. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej. Część 1 i 2

Autorzy: P. Borys, A. Halasz

GWO

Język niemiecki

Ich undduneu 6. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 5

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo PWN

808/3/2019

Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 6. M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo PWN

Muzyka

Lekcja muzyki kl.6 /Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/3/2019

----------------------------------------

Plastyka

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 6

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/3/2019

Zeszyt ćwiczeń Wczoraj i dziś. Klasy 6

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa 6/  Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński/

Nowa Era

906/2/2019

----------------------------------------

Biologia

Puls Życia 6 /Joanna Stawarz

 Nowa Era

844/2/2019

----------------------------------------

Matematyka

----------------------------------------

-------------------------

Matematyka z kluczem. Zeszyt ćwiczeń do matematyki kl.Vsp

M.Mraun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa era

Informatyka

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej
ISBN: 9788326743146
Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka

 NOWA ERA

295/3/2019

Materiały edukacyjne do techniki dla szkoły podstawowej „To takie proste! 21 pomysłów na kreatywne prace krok po kroku”  edycja 2021-2023 Magdalena Król

NOWA ERA

Wychowanie fizyczne

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Religia

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

AZ-22-01/20-KI-4/21

----------------------------------------

Wychowanie do życia w rodzinie

 

 

 

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

 

Klasa VII

 

Język polski

NOWE Słowa na start! 7

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęka, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa, Natalia Bielawska

Nowa Era

907/4/2020

NOWE Słowa na start! 7

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

Język niemiecki

EXTRAKLASSE Deutsch 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo PWN

1179/1/2023

EXTRAKLASSE Deutsch 1. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 7

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo PWN

Muzyka

Lekcja muzyki kl.7 /Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2020

----------------------------------------

Plastyka

Plastyka. Odkrywamy na nowo. Podręcznik dostosowany do wieloletniego użytku ./Lila Wyszkowska,Marzanna Polkowska

Operon

327/2011

Plastyka 4-6.Uniwersalne materiały ćwiczeniowe. Piotr Floranowicz

Operon

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 7

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

877/4/2020/z1

Ćwiczenia własne nauczyciela

Geografia

Planeta Nowa 7/ Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/3/2019/z1

 

----------------------------------------

Biologia

Puls Życia 7 / Małgorzata Jefimow

Nowa Era

844/3/2020/z1

----------------------------------------

Chemia

Chemia. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autor: Dawid Łasiński, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski

Wydawnictwo: mac EDUKACJA

1069/1/2019

Chemia. Zeszyt ćwiczeń dla klasy siódmej. Dawid Łasiński, Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski.

mac EDUKACJA

Fizyka

„Spotkania z fizyką’’ klasa 7; Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawik;

wyd. Nowa Era

 

MEN 885/1/2017

 

Karty pracy z Zeszytem ćwiczeń: „Spotkania z fizyką’’ dla klasy siódmej;

Nowa Era

 

Matematyka

----------------------------------------

-------------------------

Matematyka z kluczem. Zeszyt ćwiczeń do matematyki kl. VI sp

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa era

Informatyka

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Wychowanie fizyczne

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Religia

Szczęśliwi, którzy czynią dobro.    ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

AZ-23-01/20-KI-10/22

----------------------------------------

Wychowanie do życia w rodzinie

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

 

Klasa VIII

 

Język polski

NOWE Słowa na start! 8

Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska, Małgorzata Chmiel, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa

Nowa Era

907/5/2021/z1

NOWE Słowa na start! 8

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Praca zbiorowa

Nowa Era

Język niemiecki

Klasse! Super! Toll! 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo PWN

796/2/2018

Klasse! Super! Toll! 2. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 8

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo PWN

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 8
Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

877/5/2021/z1

Ćwiczenia własne nauczyciela

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Autorzy: A. Janicki, I. Janicka,

T. Maćkowski, A. Kucia-Maćkowska

Nowa era

 

 

874/2021/z1

----------------------------------------

Geografia

Planeta Nowa 8/ Dawid Szczypiński, Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/4/2021/z1

 

----------------------------------------

Biologia

Puls Życia 8 /Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

 Nowa Era

844/4/2021/z1

----------------------------------------

Chemia

Chemia Nowej Ery

Autor: Kulawik Jan, Kulawik Teresa, Litwin Maria

Wydawnictwo: Nowa Era

785/2/2018

----------------------------------------

Fizyka

„Spotkania z fizyką’’ klasa 8; Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawik;

wyd. Nowa Era

MEN 885/1/2017

 

Karty pracy z Zeszytem ćwiczeń: „Spotkania z fizyką’’ dla klasy ósmej;

Nowa Era

Matematyka

----------------------------------------

-------------------------

Matematyka z kluczem. Zeszyt ćwiczeń do matematyki kl. VI sp

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa era

Informatyka

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Wychowanie fizyczne

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

 Jarosław Słoma

Wydawnictwo: Nowa Era

846/2017

 

----------------------------------------

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E.Parszewska


AZ-32-01/13-KI-4/14

----------------------------------------

Wychowanie do życia w rodzinie

----------------------------------------

------------------------

----------------------------------------

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

 

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH na rok szkolny 2023/2024

W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU

UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

klasy I-VIII

 

Klasa i wychowawca

Podręczniki/materiały edukacyjne

Materiały ćwiczeniowe

1 klasa

 

1.     Rozwijanie komunikacji i kompetencji społecznych. Pakiet.

2.     Ja i moje otoczenie. Podręcznik.

3.     Układam po kolei. Zestaw edukacyjny.

4.     Wierszyki do rysowania cyferek i literek.

Harmonia

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy. 4 elementy, Harmonia

 

 

 

 

1.     Każdego dnia mówię więcej. Pakiet edukacyjny. 8 elementów

2.     Moja książka kucharska.

 

 

Harmonia

1.     Bardzo proste karty pracy.

2.     Sensorycznie wszystko gra.

3.     Odpocznijmy ty i ja.

4.     Emocje – rozpoznawanie stanów emocjonalnych na podstawie wyrazu twarzy.

Harmonia

1.     Rozpoznaję cechy. Kolor, wielkość, kształt. Pakiet edukacyjny.

2.     Uzupełnianie logiczne.

3.     Historyjki słuchowe i dźwięk.

 

Harmonia

1.     Rysuję samodzielnie – nauka rysowania z wykorzystaniem planu aktywności , A. Brzeska

2.     Co mnie otacza – karty pracy. Pakiet 1, 2.

 

 

Harmonia

1.     Znajdź takie same emocje.

2.     Bardzo proste czytanki. Pakiet edukacyjny.

 

Harmonia

1.     Bardzo proste karty pracy.

2.     Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pakiet.

Harmonia

1.     Pewny start A zestaw: Moja książka. Codziennik. Funkcjonowanie, komunikacja, kreatywność. Nowa Era

1.     Pewny start karty pracy zestaw: Czytanie i pisanie. Plastyka. Grafomotoryka.

2.     Pewny start A karty pracy zestaw: Jesień, zima, wiosna, lato. Nowa Era

 

 

 

 

1/2 klasa

 

 

 

 

1.     Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Podręcznik dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną. A. Borowska-Kociemba, M. Kurowska, Harmonia

2.     Ja i moje otoczenie. Podręcznik. A. Borowska-Kociemba, M. Kurowska, Harmonia

3.     Pewny start. Codziennik A. Funkcjonowanie. Komunikacja. Kreatywność, Nowa Era

 

 

1.     Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Jesień, Zima (Cz. 1, 2); Harmonia

 

----------------------------------------------------

1.     Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Jesień, Zima (Cz. 1, 2); Harmonia

1.     Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Jesień, Zima (Cz. 1, 2); Harmonia

1.     Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Jesień, Zima (Cz. 1, 2); Harmonia

 

1/2 klasa

 

 

 

 

 

1.     Uczę się czytać, pisać i liczyć. Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część 1. A. Tanajewska, R. Naprawa; Harmonia

2.     Ja i moje otoczenie. Podręcznik. A. Borowska-Kociemba, M. Kurowska, Harmonia

3.     1001 szlaczków na różne tematy; Harmonia

4.     Szkoła. Bardzo proste czytanki dla dzieci. Harmonia

 

1.     Zdobywam świat. Karty pracy. Część 1, Poziom 1.

J. Hardyś, MAC

2.     Zdobywam świat. Karty pracy. Część 2, Poziom 1.

J. Hardyś, MAC

 

 

----------------------------------------------------

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz. 4; Harmonia

2.     Rozpoznajemy zwierzęta domowe po głosie (z płytą CD), Harmonia

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz. 4; Harmonia

2.     Rozpoznajemy ptaki po głosie (z płytą CD); Harmonia

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz. 4; Harmonia

2.     Rozpoznajemy pojazdy po odgłosie (z płytą CD); Harmonia

 

3 klasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

1.     Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Jesień, Zima, Wiosna i Lato (Cz. 1, 2, 3); Harmonia

 

 

1.     Co mnie otacza?  Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikacji; O. Kłodnicka, Harmonia,

1.     Bardzo proste karty pracy dla osób ze spektrum autyzmu oraz niep. intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, D. Malecha; Harmonia

 

----------------------------------------------------

1.     Rozwijanie komunikacji. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem oraz z problemami w komunikowaniu się, J. Stojanowski; Harmonia

Klasa 3

----------------------------------------------------

1.     Kolorowy świat Wiktorii, Część 1, 2, Harmonia

 

 

Klasa 3

----------------------------------------------------

1.     Ja i mój świat 3. Etap zdania. Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Karty pracy. Zadania domowe, Harmonia

----------------------------------------------------

 Ja i mój świat 3. Etap zdania. Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Karty pracy. Zadania domowe, Harmonia,.

 

3/4  klasa

----------------------------------------------------

1.     Akademia pomysłów – rozwój emocjonalno-społeczny – Ja i moje ciało 1 – karty pracy, P. Zawadzka; Nowa Era

1.     Akademia pomysłów – rozwój emocjonalno-społeczny – Ja w świecie 1 – karty pracy, P. Zawadzka; Nowa Era

 

1.     Stymulacja i terapia. Kategoryzacja, A. Fabisiak-Majcher; WiR

1.     Autyzm – blok terapeutyczny – grafopercepcja, część 1, A. Bola; WiR

2.     Szlaczkowe rysunki, M. Hinz; Harmonia

1.     Myślenie przyczynowo-skutkowe, A. Fabisiak-Majcher; WiR

2.     Proste historyjki o emocjach; Harmonia

1.     Autyzm – blok terapeutyczny – percepcja wzrokowa, część 1, A. Bola; WiR

2.     Doświadczanki. Ciekawe ćwiczenia przyrodnicze 6+; MAC

 

3/4/5 klasa

----------------------------------------------------

1.     Podróż przez pory roku z kartami pracy (część 1,2,3); Harmonia

1.     Nowe cztery pory roku. Pakiet. Pewny Start.

1.     Podróż przez pory roku z kartami pracy (część 1,2,3); Harmonia

----------------------------------------------------

1.     Podróż przez pory roku z kartami pracy (część 1,2,3); Harmonia

1.     Podróż przez pory roku z kartami pracy (część 1,2,3); Harmonia

2/4/5 klasa

----------------------------------------------------

1.     Mój rok. Część 1, 2. Harmonia

1.     Mój rok. Pakiet; Harmonia

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz.1,2,3 ; Harmonia

 

 

----------------------------------------------------

1.     Mój rok. Część 1, 2. Harmonia

1.     Mój rok. Część 1, 2. Harmonia

4/5/6

1.     Nowe cztery pory roku. Pakiet. Pewny Start.

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz.1,2,3 ; Harmonia

1.     Nowe cztery pory roku. Pakiet. Pewny Start.

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz.1,2,3 ; Harmonia

 

 

----------------------------------------------------

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz.1,2,3 ; Harmonia

5 klasa

----------------------------------------------------

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz.2,3 ; Harmonia

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz.2,3 ; Harmonia

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz.2,3 ; Harmonia

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz.2,3 ; Harmonia

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz.2,3; Harmonia

5/6 klasa

----------------------------------------------------

1.     Mój rok. Część 1, 2. Harmonia

1.     Mój rok. Część 1, 2. Harmonia

1.     Mój rok. Część 1, 2. Harmonia

6/8 klasa

----------------------------------------------------

1.     Odkrywam świat. Moje ćwiczenia. Poziom B. PWN

2.     Ja i mój świat 3. Etap zdania. Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Karty pracy, Harmonia

 

----------------------------------------------------

1.     Odkrywam świat. Moje ćwiczenia. Poziom B. PWN

2.     Ja i mój świat 3. Etap zdania. Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Karty pracy, Harmonia

1.     Odkrywam świat. Moje ćwiczenia. Poziom B. PWN

2.     Ja i mój świat 3. Etap zdania. Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Karty pracy, Harmonia

1.     Odkrywam świat. Moje ćwiczenia. Poziom C. PWN

2.     Ja i mój świat 3. Etap zdania. Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Karty pracy, Harmonia

6/7/8 klasa

 

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz.1,2 ; Harmonia

1.     Ja i moje otoczenie. Pakiet; Harmonia

2.     Uczę się czytać, pisać i lioczyć. Pakiet. Harmonia

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz.1,2 ; Harmonia

 

 

----------------------------------------------------

 

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz.3, 4 ; Harmonia

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz.3, 4 ; Harmonia

7/8 klasa

1.     Pewny start. Moja matematyka. Pakiet. Poziom A. Nowa Era (Jesień, zima, wiosna, lato)

2.     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Pakiet dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Harmonia

3.     Kolorowy świat Wiktorii. Pakiet dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; Harmonia

4.     Zapamiętaj jak najwięcej. Poziom średni. Materiały do ćwiczenia koncentracji i pamięci. M. Hinz

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz.3 ; Harmonia

2.     Matematyka karty pracy do ćwiczeń w domu i w szkole. Klasa 1. D. Klimkiewicz; Skrzat

3.     Trening szkolny. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne; Harmonia

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------

1.     Ja i moje otoczenie. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz.3 ; Harmonia

2.     Matematyka. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Część 3; Harmonia

1.     Mój rok. Pakiet edukacyjny. Harmonia

2.     Uzupełnianki logiczne. Materiały usprawniające logiczne myślenie i umiejętność kategoryzowania. M. Hinz; Harmonia

3.     101 łamigłówek i zadań dla dzieci. K. Michalec, Harmonia

4.     201 łamigłówek i zadań logicznych dla dzieci. K. Michalec, Harmonia

5.     Kolekcja bystre oko. Pakiet, A. Małasiewicz, Harmonia

1.     Karty korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pakiet. Harmonia

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------

1.     Matematyka karty pracy do ćwiczeń w domu i w szkole. Klasa 1. D. Klimkiewicz; Skrzat

2.     Percepcja wzrokowa. Pakiet dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi. Harmonia

7/8 klasa

1.     Opowiem wam o sobie. Tacy jesteśmy. J. Stojanowski, Harmonia

2.     Matematyk dla uczniów. Część 4, Harmonia

3.     Karty korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów. Pakiet. Harmonia

1.     Mój rok. Część 2, 3. Harmonia

 

 

 

 

 

1.     Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną:

·        Będą dorosły

·        Budowanie własnej tożsamości

·        Higiena osobista

·        Ja jako członek rodziny

·        Ja jako uczeń

·        Jedzenie

·        Sygnalizowanie samopoczucia

·        To co mi pomaga

·        Ubieranie się

1.     Mój rok. Część 2, 3. Harmonia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------

1.     Mój rok. Część 2, 3. Harmonia

 

 

1.     Mój rok. Część 2, 3. Harmonia

 

1.     Mój rok. Część 2, 3. Harmonia

 

 

1.     Mój rok. Część 2, 3. Harmonia

 

1.     Mój rok. Część 2, 3. Harmonia

 

*Uczniowie realizują podstawę programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych:

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-uczniowie-niepelnosprawni

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2023/2024

W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

 

Klasy I-III

 

Nazwa przedmiotu

Podręcznik / materiał edukacyjny –

Autor - Wydawnictwo

Nr podręcznika

dopuszczonego przez MEN

Materiały ćwiczeniowe  - Autor -Wydawnictwo

 

Klasa I

 

Język polski

Podręcznik do szkoły branżowej I stopnia. Barbara Chuderska.

Operon.

1077/1/2019

----------------------------------------

Język niemiecki 

Genau! Plus 1.

Język niemiecki dla szkół branżowych i techników. Podręcznik

Klett

1029/1/2019

Genau! Plus 1.

Język niemiecki dla szkół branżowych i techników.

Zeszyt ćwiczeń

Klett

Historia

Dziś historia 1 - podręcznik dla klasy pierwszej szkoły branżowej I stopnia

Stanisław Zając

Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń

1023/1/2019

 

Ćwiczenia własne nauczyciela

Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość

Joanna Niszcz, Stanisław Zając

Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń

1156/2022

Ćwiczenia własne nauczyciela

Biznes i zarządzanie

"Krok w biznes i zarządzanie 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia" Z. Makieła, T. Rachwał

Nowa Era

1197/1/2023

----------------------------------------

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia część 1

Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia część 2

J.Korba, Z.Smutek, J.Kijakowska wyd. OPERON

Część 1: 1076/1/2019

Część 2: 1076/2/2019

----------------------------------------

 

Biologia

 

Biologia Podręcznik do szkoły branżowej I stopnia 3/Beata Jakubik, Renata Szymańska/ Operon

1072/3/2021

----------------------------------------

Chemia

Podręcznik Chemia 1. Szkoła branżowa I stopnia

Autor: Artur Sikorski

Wydawnictwo: Operon

1080/2019

----------------------------------------

Matematyka

To się liczy! 1

Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Autor: Karolina WejWojciech Babiański

Wydawnictwo: Nowa Era

967/1/2019

Ksera z różnych materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do poziomu i umiejętności uczniów

Informatyka

Informatyka 1 Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

Autor:  Wojciech Hermanowski

Wydawnictwo: OPERON

Nr dop: 1057/2019

 

----------------------------------------

Wychowanie fizyczne

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dl bezpieczeństwa.
Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia.

Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński.

Wydawnictwo Operon

1061/2019

----------------------------------------

Technologia w gastronomii

Prace pomocnicze w zakładach gastronomicznych część 1

M. Halama wydanie własne;

-------------------------

Prace pomocnicze w zakładach gastronomicznych zeszyt ćwiczeń część 1

M. Halama wydanie własne

Pracownia gastronomiczna  

Prace pomocnicze w zakładach gastronomicznych część 1

M. Halama wydanie własne;

-------------------------

Prace pomocnicze w zakładach gastronomicznych zeszyt ćwiczeń część 1

M. Halama wydanie własne

Zajęcia praktyczne

(pracownik pomocniczy gastronomii)

----------------------------------------

-------------------------

Literatura branżowa z zasobów szkolnych

Technologia prac w obiektach hotelarskich

Technologia prac w obiektach hotelarskich - podręcznik, Marek Halama, wydanie własne

 

-------------------------

Technologia prac w obiektach hotelarskich – zeszyt ćwiczeń, Marek Halama, wydanie własne

Pracownia hotelarska

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Zajęcia praktyczne  (pracownik pomocniczy obsługi hotelowej)

----------------------------------------

-------------------------

Zajęcia praktyczne, zbiór zadań i ćwiczeń, Marek Halama, wydanie własne

Technologia w mechanice

Boś P., Fejkiel R., Wrzask Z., Podstawy budowy maszyn; WKŁ, 2017.

 

Figurski J., Popis S., Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej; WSiP, 2015

 

Figurski J., Popis S., Wykonywanie połączeń materiałów, WSiP, 2015

 

Łuszczak M., BHP w branży mechanicznej, WSiP, 2016

1.39.26/2018

 

 

23/2015

 

 

 

32/2015

 

----------------------------------------

Pracownia mechaniczna

Boś P., Fejkiel R., Wrzask Z., Podstawy budowy maszyn; WKŁ, 2017.

 

Figurski J., Popis S., Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej; WSiP, 2015

 

Figurski J., Popis S., Wykonywanie połączeń materiałów, WSiP, 2015

 

Łuszczak M., BHP w branży mechanicznej, WSiP, 2016

1.39.26/2018

 

 

23/2015

 

 

 

32/2015

 

----------------------------------------

Zajęcia praktyczne (pracownik pomocniczy mechanika)

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Religia

Jestem chrześcijaninem.             Wierzę
dr K. Rokosz, B. Nosek

AZ-51-01/18-KI-3/20 

----------------------------------------

Wychowanie do życia w rodzinie

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

 

Klasa II

 

Język polski

Podręcznik do szkoły branżowej I stopnia. Katarzyna Tomaszek.

Operon.

1077/2/2020

----------------------------------------

Język niemiecki 

Genau! Plus 2.

Język niemiecki dla szkół branżowych i techników. Podręcznik

Klett

1029/2/2020

Genau! Plus 2.

Język niemiecki dla szkół branżowych i techników.

Zeszyt ćwiczeń

Klett

Język niemiecki  zawodowy

(pracownik pomocniczy gastronomii)

Język niemiecki zawodowy w gastronomii.

Dul Anna

WSiP

 

(pracownik pomocniczy obsługi hotelowej)

Język niemiecki zawodowy w branży turystyczno – hotelarskiej

Patryk Chomicki

WSiP

 

(pracownik pomocniczy mechanika)

Deutsch fur Profis. Branża mechaniczna

Monika Rolbiecka, Jarosław Kucharczyk

LektorKlett

-------------------------

----------------------------------------

Historia

Dziś historia 2 - podręcznik dla klasy drugiej szkoły branżowej I stopnia

Stanisław Zając

Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń

-------------------------

Ćwiczenia własne nauczyciela

Chemia

Podręcznik Chemia 2. Szkoła Branżowa II stopnia

Autor: Artur Sikorski

Wydawnictwo: Operon

-------------------------

----------------------------------------

Fizyka

Fizyka. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. Autor: Grzegorz Kornaś

MEN - 1086/1/2020

Fizyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły branżowej I stopnia. Autor : Anna Dobosz

Matematyka

To się liczy! 2

Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Autor: Karolina WejWojciech Babiański

Wydawnictwo: Nowa Era

967/2/2020

Ksera z różnych materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do poziomu i umiejętności uczniów

Wychowanie fizyczne

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Technologia w gastronomii

Prace pomocnicze w zakładach gastronomicznych 

część 1 i 2

M. Halama wydanie własne

-------------------------

Prace pomocnicze w zakładach gastronomicznych zeszyt ćwiczeń część 1 i 2

M. Halama wydanie własne

Pracownia gastronomiczna  

Prace pomocnicze w zakładach gastronomicznych 

część 1 i 2

M. Halama wydanie własne;

 

-------------------------

Prace pomocnicze w zakładach gastronomicznych zeszyt ćwiczeń część 1 i 2

M. Halama wydanie własne

Zajęcia praktyczne

(pracownik pomocniczy gastronomii)

----------------------------------------

-------------------------

Literatura branżowa z zasobów szkolnych

Technologia prac w obiektach hotelarskich

Technologia prac w obiektach hotelarskich - podręcznik, Marek Halama, wydanie własne

 

-------------------------

Technologia prac w obiektach hotelarskich – zeszyt ćwiczeń, Marek Halama, wydanie własne

Pracownia hotelarska

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Zajęcia praktyczne  (pracownik pomocniczy obsługi hotelowej)

----------------------------------------

-------------------------

Zajęcia praktyczne, zbiór zadań i ćwiczeń, Marek Halama, wydanie własne

Technologia w mechanice

Boś P., Fejkiel R., Wrzask Z., Podstawy budowy maszyn; WKŁ, 2017.

Figurski J., Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej, WSIP, 2015

1.39.26/2018

 

25/2015

 

----------------------------------------

Pracownia mechaniczna

Boś P., Fejkiel R., Wrzask Z., Podstawy budowy maszyn; WKŁ, 2017.

 

Figurski J., Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej, WSIP, 2015

1.39.26/2018

 

 

25/2015

 

----------------------------------------

Zajęcia praktyczne (pracownik pomocniczy mechanika)

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Religia

Jestem chrześcijaninem. Żyję nadzieją
dr K. Rokosz, B. Nosek

AZ-52-01/18-KI-12/21

Jestem chrześcijaninem.                   Żyję nadzieją
dr K. Rokosz, B. Nosek

Wychowanie do życia w rodzinie

----------------------------------------

 

----------------------------------------

 

Klasa III

 

Język polski

Podręcznik do szkoły branżowej I stopnia. Katarzyna Tomaszek.

Operon.

1077/3/2021

----------------------------------------

Język niemiecki 

Genau! Plus 3.

Język niemiecki dla szkół branżowych i techników. Podręcznik

Klett

1029/3/2021

Genau! Plus 3.

Język niemiecki dla szkół branżowych i techników.

Zeszyt ćwiczeń

Klett

Język niemiecki  zawodowy

(pracownik pomocniczy gastronomii)

Język niemiecki zawodowy w gastronomii.

Dul Anna

WSiP

 

(pracownik pomocniczy obsługi hotelowej)

Język niemiecki zawodowy w branży turystyczno – hotelarskiej

Patryk Chomicki

WSiP

(pracownik pomocniczy mechanika)

Deutsch fur Profis. Branża mechaniczna

Monika Rolbiecka, Jarosław Kucharczyk

LektorKlett

-------------------------

----------------------------------------

Historia

Dziś historia 3 - podręcznik dla klasy trzeciej szkoły branżowej I stopnia

Stanisław Zając

Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń

1023/3/2021

Ćwiczenia własne nauczyciela

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie

Zbigniew Smutek, Beata Surmacz,
Jan Maleska

Operon

1065/2019

----------------------------------------

Chemia

Podręcznik Chemia 3. Szkoła Branżowa III Stopnia.

Autor: Maria Barbara Szczepaniak

Wydawnictwo: Operon

1080/3/2021

----------------------------------------

Fizyka

Fizyka. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. Autor: Grzegorz Kornaś

1086/1/2020

Fizyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły branżowej I stopnia. Autor : Anna Dobosz

Matematyka

To się liczy! 3

Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Autor: Karolina WejWojciech Babiański

Wydawnictwo: Nowa Era

967/3/2021

Ksera z różnych materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do poziomu i umiejętności uczniów

Wychowanie fizyczne

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Technologia w gastronomii

Prace pomocnicze w zakładach gastronomicznych część 2

M. Halama wydanie własne;

 

-------------------------

Prace pomocnicze w zakładach gastronomicznych zeszyt ćwiczeń część 2

M. Halama wydanie własne

Pracownia gastronomiczna  

Prace pomocnicze w zakładach gastronomicznych część 2

M. Halama wydanie własne;

-------------------------

Prace pomocnicze w zakładach gastronomicznych zeszyt ćwiczeń część 2

M. Halama wydanie własne

Zajęcia praktyczne

(pracownik pomocniczy gastronomii)

----------------------------------------

-------------------------

Literatura branżowa z zasobów szkolnych

Technologia prac w obiektach hotelarskich

Technologia prac w obiektach hotelarskich - podręcznik, Marek Halama, wydanie własne

 

-------------------------

Technologia prac w obiektach hotelarskich – zeszyt ćwiczeń, Marek Halama, wydanie własne

Pracownia hotelarska

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Zajęcia praktyczne  (pracownik pomocniczy obsługi hotelowej)

----------------------------------------

-------------------------

Zajęcia praktyczne, zbiór zadań i ćwiczeń, Marek Halama, wydanie własne

Technologia w mechanice

Boś P., Fejkiel R., Wrzask Z., Podstawy budowy maszyn; WKŁ, 2017.

 

Figurski J., Popis S., Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, WSiP, 2015

 

Legutko S., Obsługa maszyn i urządzeń, WSiP, 2013

1.39.26/2018

 

 

29/2015

 

 

 

 

4/2013

----------------------------------------

Pracownia mechaniczna

Boś P., Fejkiel R., Wrzask Z., Podstawy budowy maszyn; WKŁ, 2017.

 

Figurski J., Popis S., Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, WSiP, 2015

 

Legutko S., Obsługa maszyn i urządzeń, WSiP, 2013

1.39.26/2018

 

 

29/2015

 

 

 

 

4/2013

----------------------------------------

Zajęcia praktyczne (pracownik pomocniczy mechanika)

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

Religia

Jestem chrześcijaninem. Kocham Boga i ludzi
dr K. Rokosz, B. Nosek

AZ-53-01/18-KI-1/23             

----------------------------------------

Wychowanie do życia w rodzinie

----------------------------------------

-------------------------

----------------------------------------

 

 

 

Szkolny zestaw materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2023/2024

Klasy PDP

Przedmiot

Materiały edukacyjne

/ Autor / Wydawnictwo

Uwagi

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

„Funkcjonowanie społeczne. Poziom III” – Z.Czechowska, J.Majkowska - Harmonia

DOBÓR MATERIAŁÓW UZALEŻNIONY OD MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA

„PEWNY START. Wokół pór roku” /3 części/ – M.Pouch, D.Szczęsna, PWN

„Uczę się z kartami pracy”  /4 części/ – A.Borowska-Kociemba, M,Kurkowska, Harmonia

„ Śladami pór roku” – /4 części/ - A.Tanajewska, R.Naprawa, D.Kołodziejska, Harmonia

„Bardzo proste karty dla osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym” – D.Malecha, Harmonia

„Zabawy i Ćwiczenia Żółte Zygzaczki i Szlaczki” – opracowanie zborowe, Zielona Sowa

„Pracuję z kartami pracy przez  cały rok” /pakiet/– A.Borowska-Kociemba, M.Krukowska, Harmonia

„Odkrywam świat” /poziom A -C/ - B.Kowalska, A Krasnodębska, A.Mokszycka, PWN

„Ja i moje otoczenie” - /3 części/ - A.Borowska-Kocięba, M.Krukowska, Harmonia

„Funkcjonowanie osobiste i społeczne” /4 części/ - A.Borowska-Kocięba, M.Krukowska, Harmonia

„Matematyka – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” /$ części/ - A.Borowska-Kociemba, M.Krukowska, Harmonia

„Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” /4 części/ - A.Borkowska-Kocięba, M.Krukowska, Harmonia

„PEWNY STRART. Zajęcia rewalidacyjne, karty pracy i ćwiczenia z zakresu funkcjonowania społecznego i orientacji przestrzennej” – I.Konieczna, B.Kosewska, K.Smolińska, PWN

„Mój rok” /pakiet/ - A.Borowska-Kociemba, M.Krukowska, Harmonia

„Matematyczne karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami  /części/ - K.Słupek, Harmonia

„Relacje czasowo – przestrzenne” Przygotowanie do nauki czytania – M.Korendo, WIR

„Mój dobry rok” /pakiet/ - A.Pliwka, K.Radzka,PWN

„Karty pracy z ćwiczeniami korekcyjno – kompensacyjnymi” – M.Hinc, Harmonia

„Uczę się czytać, pisać i liczyć – karty pracy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – A.Tanajewska, R.Naprawa, Harmonia

„100 kart pracy z ćwiczeniami korekcyjno-kompenacyjnymi ułatwiającymi naukę czytania i pisania” – K.Słupek, Harmonia

„Nowe cztery pory roku” /3 części/ - praca zbiorowa PWN/Nowa Era

„PEWNY START. Umiem to zrobić. Nowe cztery pory roku” – praca zbiorowa, PWN

„PEWNY START. Liczby. Nowe cztery pory roku”– praca zbiorowa, PWN

PEWNY START  „O dorosłości” – /seria/. B.Szostak, L.Klaro-Cejej, PWN

„Tacy sami ale inni”

„Aktywni społecznie”

„Aktywni zawodowo”

PEWNY START „O dojrzewaniu” (chłopcy/dziewczyny) /pakiet/ – I.Fornalik, PWN

PEWNY START „Świat wokół mnie” /seria/ – A.Pliwka, K.Radzka, B.Szostak, L.Klaro-Celej, PWN

„Ja i mój dom”

„Ja poza domem”

„Ja w bezpiecznym świecie”

 

 

PEWNY START. Czytam sam.– M.Pouch, D Szczęsna

„Ja i świat zwierząt Outlet

„Moje relacje z innymi”

„Mieszkam w Polsce”

„Uroczystości i okoliczności”

Przysposobienie do pracy

„PEWNY START Aktywni zawodowo. -seria

„ABC rękodzieła” /3 części/ - J.Hryń, A.Minkiewicz, K.Rapiej, PWN

„Ogrodnictwo /2 części/- J.Hryń, A.Minkiewicz, K.Rapiej, PWN

„Obsługa AGD w kuchni. Podaję do stołu” -  J.Hryń, A.Minkiewicz, K.Rapiej, PWN

„Prace biurowe” /2 części/-  J.Hryń, A.Minkiewicz, K.Rapiej, PWN

„Zajęcia kulinarne” ?3 części/ -  J.Hryń, A.Minkiewicz, K.Rapiej, PWN

„Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z elementami przysposobienia do pracy” /4 części/ - A.BorowskaKociemba, M.Krukowska, Harmonia

„Z pieniędzmi za pan brat” poradnik do edukacji ekonomicznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” praca zbiorowa, PWN

„Będę dorosły . Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” – praca zbiorowa, Harmonia

PEWNY START. Instrukcje zachowań.– E.Młynarczyk – Karabin, D.Aksamit, PWN

„Co czuję?”

„Jestem dorosły”

„Dbam o swoje ciało”

„Asertywność”

„Kawiarnia

„Bezpieczeństwo na drodze”

„Zakupy”

PEWNY START. Poznać i zrozumieć uczucia. – I.Fornalik, M.Michalewska, K.Pachniewska, J.Płuska, PWN

„Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna”, praca zbiorowa, Harmonia:

„Będę dorosły”

„Budowanie własnej tożsamości”

„Higiena osobista. Potrzeby fizjologiczne”

„Ja i przyroda”

„Ja jako członek rodziny”

„Ja jako konsument”

„Ja jako uczeń”

„Ja w bezpiecznym świecie”

„Ja w rozmowie”

„Ja w społeczeństwie i społeczności lokalnej”

„Ja w świecie kultury i rozrywki. Mój czas wolny”

„Ja w świecie techniki i technologii informacyjnej”

„Jedzenie”

„Moje zdrowie. Ja w chorobie”

„Sygnalizowanie samopoczucia”

„To co mi pomaga”

„Ubieranie się”

Zajęcia rewalidacyjne

„Zajęcia rewalidacyjne – karty pracy i ćwiczenia z zakresu funkcjonowania społecznego i orientacji przestrzennej” – I.Konieczna, B.Kosewska, K.Smolińska, PWN

„Orientacja przestrzenna” /2 poziomy/ - M.Pągowska, PWN

„Rozwijanie komunikacji – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się” – J.Stojanowski, Harmonia

„Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych” /2 części/ - Jed Baker, Harmonia

„Każdego dnia mówię więcej” – O.Kłodnicka, Harmonia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy

*Uczniowie realizująpodstawę programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi: https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-specjalna-przysposabiajaca-