Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021 (od 1. 02. 2021.)

 

 

 

I Piętro

 

 

Parter i przyziemie

 

 

II Piętro

 

 

s. 38

s.44

s.36

s.45

s.43

s.42

s.37

 

 

s. 20

s. 19

s.2

s.25

s. 2a

s.22

s.76

kuch. Int.

s.66

s.77

s.81

s.68

s.83

 

l.p.

4/5

5

5/6

6/7

7

7/8

8

 

 

1B

3C

Ia

IIA

IIB

IIC

 

IIIA

IIIB

1A

1C

2A

3A

3B

 

0

 

 

Świetlica ZK

 

 

 

 

poniedziałek

0

Świetlica VK

 

 

 

 

 

poniedziałek

0

 

 

Świetlica - AD

 

 

 

 

poniedziałek

1

inform

historia

godz.wych

muzyka

technika

godz.wych

fizyka

1

V.K

M.Z

techn.M,H

godz.wych

biologia

godz.wych

1

religia

religia

A.D

K.B

M.J

E.CH

K.MP

2

j.pol

informatyka

historia

matematyka

w-f

fizyka

WOS

2

V.K

M.Z

techn.M,H

j.pol

j.niem

bilogia

2

w-f

prakt. K

religia

K.B

M.J

E.CH

K.MP

3

historia

j.pol

informatyka

historia

w-f

muzyka/WOS

chemia

3

V.K

M.Z

prakt. M,H

j.niem

j.pol

fizyka

3

techn. H

prakt. K

A.D

w-f

M.J

E.CH

w-f

4

matematyka

j.niem

muzyka

j.pol

j.pol

biologia

EDB

4

V.K

R.J

prakt. M,H

historia

fizyka

w-f

4

techn. H

prakt. K

A.D

w-f

religia

E.CH

w-f

5

w-f

muzyka

j.pol

S PK /fizyka

fizyka

matematyka

j.pol

5

w-f

R.J

prakt. M,H

matematyka

historia

w-f

5

prac. H

prakt. K

A.D

K.B

D.W

religia

E.H

6

w-f

matematyka

Kółko TM

Rew. ZK/L BK

religia

EDB

j.pol

6

M.J

R.J

prakt. M,H

p.przeds

wdż

j.niem

6

prac. H

w-f

A.D

K.B

D.W

E.CH

E.H

7

Rew. AHR

Rew. ŁCZ

Rew. ZK

 

muzyka

technika

j.niem

7

M.J

R.J

religia

(Kasia K - biblioteka)

wf

Rew. BN

7

prac. H

godz.wych

A.D

K.B

D.W

E.CH

E.H

8

Kółko SS

Świetlica od 13.45 do 14.45 ŁCZ

 

Jakub idzie na świetlicę

Rew. ZK do 14.45

8

Świetlica RJ do 14.45

Logop. BK

(Kasia K - biblioteka)

 

Rew. DK

8

Rew. KP do 14.45

Emilka idzie do KP

Kółko AD 1a

Świetlica KB do 14.45

D.W

Mateusz idzie do EH

Kółko EH 3b

 

9

od 14.45 świetlica łączona na parterze

9

od 14. 45 świetlica łączona w sali 19 - ŁCZ

9

o 14. 45 K. Bugajewicz sprowadza uczniów do świetlicy na parterze

 

0

 

 

Świetlica ZK

 

 

 

 

wtorek

0

Świetlica VK

 

 

 

 

 

wtorek

0

 

 

 

 

Świetlica - DW

 

 

wtorek

1

j.pol

w-f

j.niem

techn./biol.

j.pol

chemia

j.niem

1

V.K

M.Z

godz.wych

religia

godz.wych

w-f

1

Rew. KP

techn K

w-f

religia

D.W

U.SZ

E.H

2

religia

w-f

j.pol

techn./geogr.

historia

j.niem

w-f

2

V.K

M.Z

matematyka

prakt.M,H,G

prakt. M, H, G

prakt. M, H, G

2

j.pol

techn. K

w-f

MSŚ

D.W

U.SZ

E.H

3

technika

j.niem

religia

j.pol

j.niem

j.pol

w-f

3

w-f

religia

historia

prakt.M,H,G

prakt. M, H, G

prakt. M, H, G

3

matematyka

techn. K

A.D

MSŚ

D.W

U.SZ

E.H

4

w-f

technika

matematyka

religia

biologia

j.pol

historia

4

religia

R.J

w-f

prakt.M,H,G

prakt. M, H, G

prakt. M, H, G

4

w-f

prakt. K

A.D

K.B

M.J

U.SZ

w-f

5

w-f

religia

technika

j.niem

matematyka

technika

j.pol

5

V.K

w-f

biologia

prakt.M,H,G

prakt. M, H, G

prakt. M, H, G

5

w-f

prakt. K

A.D

K.B

M.J

religia

E.H

6

Rew. AH/G MRR

Kółko SS

Biof. AM/L EK

matematyka

geografia

w-f

matematyka

6

V.K

R.J

j.niem

prakt.M,H,G

prakt. M, H, G

prakt. M, H, G

6

Kółko ŁCZ

prakt. K

A.D

K.B

M.J

w-f

E.H

7

rew. AHR

Biof. AM/L AS

Socj. PK

Wiktor - chem.

chemia

w-f

religia

7

V.K

R.J

Rew. MZ

prakt.M,H,G

prakt. M, H, G

prakt. M, H, G

7

Kółko ŁCZ

prakt. K

A.D

w-f

M.J

E.CH

E.H

8

Motor. PK

Świetlica od 13.45 do 14.45 ŁCZ

Wiktor - dor. zaw. z k. 7

dor.zaw. ZK (do 13. 04.)

Arteterapia MZ,                               Rew AHR (do 16.04.)

8

Rew. VK do 14.45

R.J

Świetlica PB do 14.45

praktyka do 14.45

8

Socj. AM

praktyka do 14.40

Logop. EK, Ala i Julia idą do IS

Gimn. IS

Amelka idzie na świetlicę

E.CH

Świetlica EH do 14.45

 

9

 

9

od 14. 45 świetlica łączona w bibliotece - ŁCZ

9

o 14. 45 E. Hamer sprowadza uczniów do świetlicy na parterze

 

0

 

 

Świetlica ZK

 

 

 

 

środa

0

 

 

Świetlica PB

 

 

 

środa

0

 

 

 

 

Świetlica - DW

 

 

środa

1

plastyka

biologia

j.pol

S PK/G MRR/fiz.

fizyka

matematyka

chemia

1

M.J

R.J

prac. M,H

j.niem

w-f

j.pol

1

techn. H

prac. K

M.Z

K.B

D.W

w-f

K.MP

2

j.pol

platyka

j.niem

w-f

matematyka

j.pol

biologia

2

M.J

R.J

prac. M,H

j.pol

w-f

matematyka

2

techn. H

prac. K

M.Z

K.B

D.W

w-f

K.MP

3

historia

matematyka

plastyka

w-f

biologia

fizyka

j.pol

3

MSŚ

R.J

prac. M,H

w-f

matematyka

j.niem

3

techn. H

techn. K

M.Z

K.B

D.W

M.J

K.MP

4

przyr./biol.

godz.wych

biologia

plastyka

j.pol

informatyka

fizyka

4

MSŚ

R.J

prac. M,H

w-f

j.niem

historia

4

prakt. H

techn. K

A.D

religia

w-f

M.J

K.MP

5

matematyka

j.pol

w-f

j.niem

j.niem

geografia

informatyka

5

religia

K.MP

j.pol

techn.M,H,G

techn. M,H,G

techn. M,H,G

5

prakt. H

j.niem

w-f

M.Z

D.W

U.SZ

M.J

6

j.niemiecki

Kółko USZ

w-f

matematyka

technika

j.niem

matematyka

6

V.K

K.MP

EDB

techn.M,H,G

techn. M,H,G

techn. M,H,G

6

prakt. H

wdż

religia

M.Z

D.W

U.SZ

M.J

7

Rew. USZ

Rew. AHR

Rew. ŁCZ

Wiktor - chem.

chemia

biologia

Kółko MK

7

V.K

K.MP

dor.zaw. AB (do 7.04.)

wdż

religia

religia

7

prakt. H

Rew. AB

A.D

M.Z

D.W

E.CH

E.H

8

Logop. AS

Świetlica od 13.45 do 14.45 ŁCZ

 

Jakub idzie na L BK

dor.zaw. KP (do 7. 04.)

Logop.BK (łączone z 7)

8

Świetlica MJ do 14.45

K.MP

Kółko MK

 

 

wdż

8

praktyka do 14.40

Emilka idzie do KP

Kółko AD 1A (1A I 2A)

Świetlica MZ do 14.45

Amelka idzie do AD

E.CH

E.H

 

9

od 14.45 świetlica łączona na parterze

9

od 14. 45 świetlica łączona w sali 20 - ŁCZ

9

o 14. 45 M. Zachmyc sprowadza uczniów do świetlicy na parterze

 

0

 

 

 

 

 

 

Świetlica SS

czwartek

0

 

 

Świetlica PB

 

 

 

czwartek

0

 

 

 

 

 

 

Świetlica EH

czwartek

1

religia

j. polski

w-f

j.pol

matematyka

plastyka/WOS

w-f

1

w-f

M.J

matematyka

prac. M,H,G

prac. M,H,G

prac. M,H,G

1

prac. H

j.niem K

M.Z

K.B

D.W

E.CH

E.H

2

matematyka

j.pol

w-f

j.pol

j.niem

historia

w-f

2

D.K

M.J

geografia

prac. M,H,G

prac M, H, G

prac. M,H,G

2

prac.H

matematyka

M.Z

K.B

religia

E.CH

E.H

3

j. polski

religia

matematyka

w-f

plastyka

matematyka

godz.wych

3

D.K

w-f

w-f

prac. M,H,G

prac M, H, G

prac. M,H,G

3

prac.H

w-f

M.Z

K.B

D.W

E.CH

E.H

4

j.pol

geografia

religia

w-f

historia

religia

j.niem

4

D.K

w-f

w-f

prac. M,H,G

prac M, H, G

prac. M,H,G

4

prakt. H

w-f

MSŚ

K.B

M.J

U.SZ

KMP

5

godz. wych.

historia

j.pol

religia

w-f

geografia

matematyka

5

D.K

R.J

informatyka

prac. M,H,G

prac M, H, G

prac. M,H,G

5

prakt. H

j.pol

MSŚ

E.CH

M.J

U.SZ

E.H

6

Rew. ZK/G MRR

matematyka

historia

geografia

w-f

chemia

religia

6

V.K

R.J

j.pol

prac. M,H,G

prac M, H, G

prac. M,H,G

6

prakt. H

Logop. BK

A.D

E.CH

w-f

U.SZ

religia

7

Rew. ZK

Socj. PK

G MRR

historia

religia

j.niem

geografia

7

V.K

R.J

wdż

religia

Rew. DK

Rew. BN/L BK

7

prakt. H

Rew. AB

A.D

E.CH

w-f

U.SZ

K.MP

8

Rew. ZK do 14.45

Świetlica od 13.45 do 14.45 ŁCZ

 

Kółko MT

 

8

Rew. KMP do 14.45

Świetlica RJ do 14.45

Biof. AM, Patryk i Mateusz idą do świetlicy

 

 

Socj. AM

8

praktyka do 14.40

Emilka idzie do KP

Logop. EK

Świetlica ECH do 14.45

Amelka idzie do USZ

Mateusz idzie na świetlicę

Kółko USZ

 

9

od 14.45 świetlica łączona na parterze

9

od 14. 45 świetlica łączona w sali 19 - ŁCZ

9

o 14. 45 E. Chwalibóg sprowadza uczniów do świetlicy na parterze

 

0

 

 

 

 

 

 

Świetlica SS

piątek

0

 

 

Świetlica PB

 

 

 

piątek

0

 

 

Świetlica - AD

 

 

 

 

piątek

1

muzyka

j.pol

j.niem

godz.wych

geografia

historia

matematyka

1

V.K

M.Z

techn. M, H

S PK

matematyka

j.pol

1

Rew. ŁCZ

prac. K

A.D

K.B

U.SZ

E.CH

religia

2

przyr./geogr.

j.niem

geografia

informatyka

matematyka

religia

j.pol

2

V.K

M.Z

techn. M, H

w-f

j.pol

matematyka

2

j.niem H

prac. K

A.D

K.B

U.SZ

E.CH

B.I

3

j. niem.

matematyka

matematyka

j.pol

j.pol

w-f

WOS

3

V.K

M.Z

religia

j.niem M,  techn. H,G

3

j.niem

prac. K

A.D

K.B

U.SZ

E.CH

B.I

4

matematyka

w-f

matematyka

j.niem

j.pol

w-f

historia

4

V.K

religia

j.niem

j.niem H, techn. M,G

4

WOS

prac. K

M.Z

K.B

U.SZ

E.CH

B.I

5

j.niemiecki

w-f

j.pol

biologia

informatyka

matematyka

technika

5

V.K

R.J

p.przeds

j.niem G, techn. H, M

5

godz.wych

WOS

M.Z

K.B

D.W

E.CH

B.I

6

Kółko MT

kółko KMP

G MRR/L EK

matematyka

wdż

j.pol

technika

6

M.J

R.J

p.przeds

techn, M, H, G

techn. M,H,G

techn. M,H,G

6

religia

religia

M.Z

K.B

D.W

E.CH

E.H

7

kółko KMP

G MRR

Kółko ŁCZ

 

g. wych.

j.pol

dor.zaw. KP do 16. 04.

7

M.J

R.J

Rew. BN

p.przeds

religia

religia

7

wdż

Logop. BK

M.Z

K.B

D.W

E.CH

E.H

8

Świetlica od 13.45 do 14.45 ŁCZ

R7 MT (grupa łączona)

Rew. RB do 14.45

8

Świetlica KMP do 14.45

Rew. RJ do 14.45

Patryk i Mateusz idą do RJ

 

 

 

8

Kółko DK

 

Świetlica KB do 14.45

Amelka idzie na świetlicę

Mateusz idzie na świetlicę

E.H

9

od 14.45 świetlica łączona na parterze

9

od 14. 45 świetlica łączona w sali 20 - ŁCZ

9