LOGOPEDA

   

Zajęcia logopedyczne

w

 Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

 

·        Terapia logopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną to szeroko rozumiane wychowanie językowe.

·        Kształtowanie mowy w powyższym przypadku jest procesem długotrwałym, o bardzo wolnym przebiegu.

·        Najważniejsze jest, aby nasi uczniowie rozwijali swoje możliwości komunikacji z otoczeniem, zarówno za pomocą mowy werbalnej jak i na poziomie komunikacji alternatywnej ( za pomocą wszystkich innych środków: obrazki, gesty)

Ø Celem pracy logopedycznej powinno być kształcenie i rozwijanie komunikacji słownej w jej różnych aspektach: 

·        wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,

·        uczenie posługiwania się poprawnie sformułowanymi zdaniami,

·        kształcenie mowy ekspresyjnej,

·        kształcenie artykulacji,

·        ćwiczenie słuchu fonematycznego i fonemowego,

·        usprawnianie i rozwijanie komunikacji alternatywnej – poza werbalnej, dla uczniów niemówiących.

Ø Podczas realizacji programu terapii logopedycznej, w zależności od potrzeb ucznia, mogą być zastosowane między innymi następujące metody lub ich elementy:

·        PECS, MAKATON,

·        Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia,

·        Symultanicznosekwencyjna,

·        Werbo- tonalna,

·        Masaże logopedyczne ,

·        Neurosensomotoryczna integracja odruchów twarzy,

·        PNF,

·        Kineziotaping logopedyczny,

·        Elementy wspomagające z terapii SI ( integracji sensorycznej),

·        wizualna, mechaniczna, słuchowa, przekształceń artykulacyjnych, czucia skórnego, oparte na słowie, oparte na praktycznym działaniu, oparte na obserwacji.

Ø Wybór metod terapeutycznych w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną wynika z poszukiwań oraz refleksji nad skutecznością oddziaływań logopedycznych.

 

 

                                        Logopedzi:

Neurologopedia wczesnej interwencji logopedycznej

 Mgr Edyta Kuberska,

Logopeda  Mgr Alicja Setkowicz

        NASZ ADRES:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  W JELENIEJ GÓRZE
58-500 JELENIA GÓRA
UL. KRUSZWICKA 3
tel.: 75 7678963
fax : 75 7678963 wew. 28
E-mail :  zsipssekretariat@wp.pl