Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

I semestr: 3. 09. 2018 r. – 25. 01. 2019 r.

II semestr: 11. 02. 2019 r. – 21. 06. 2019 r.

Termin

Wydarzenie

Uwagi

3. 09. 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

13. 09. 2018 r.

Rada pedagogiczna – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na r. szk. 2018/2019

 

20. 09. 2018 r.

Zebrania z rodzicami

 

24 – 28. 09. 2018 r.

Spotkania zespołów w sprawie ipet-ów dla uczniów rozpoczynających etap edukacyjny lub nowoprzyjętych

Według osobnego harmonogramu

31.10. 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Szkoła zapewnia opiekę

1.11. 2018 r.

Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych

 

2.11. 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Szkoła zapewnia opiekę

14. 12. 2018 r.

Termin poinformowania rodziców o proponowanych ocenach semestralnych i ocenach niedostatecznych

 

23 – 31. 12. 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

1. 01. 2019 r.

Nowy Rok – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych

 

7 – 11. 01.   2019 r.

Spotkania zespołów w sprawie ipet-ów

Według osobnego harmonogramu

14. 01. 2019 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych

 

22. 01. 2019 r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna za I semestr

 

24. 01. 2019 r.

Rada Pedagogiczna Plenarna podsumowująca pracę w I semestrze, zatwierdzająca wyniki klasyfikacji

 

28. 01.  – 10. 02. 2019 r.

Ferie zimowe

 

14. 02. 2019 r.

Zebrania z rodzicami

 

10 – 11. 04. 2019 r.

Egzamin gimnazjalny klas III

Według osobnego harmonogramu

15 – 17. 04. 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

Według osobnego harmonogramu

18 – 23. 04. 2019 r

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29 - 30. 04. 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Szkoła zapewnia opiekę

1.05. 2019 r.

Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych

 

2. 05. 2019 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Szkoła zapewnia opiekę

3. 05. 2019 r.

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych

 

27 – 31. 05. 2019 r.

Spotkania zespołów w sprawie ipet-ów

Według osobnego harmonogramu

7. 05. 2019 r.

Termin poinformowania rodziców o proponowanych ocenach semestralnych i ocenach niedostatecznych

 

7. 06. 2019 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

 

13. 06. 2019 r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna roczna

 

18. 06. 2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

 

18. 06. 2019 r.

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w II semestrze, zatwierdzenie wyników klasyfikacji

 

20. 06. 2019 r.

Boże Ciało – dzień wolny

 

21. 06. 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Rada Pedagogiczna Plenarna podsumowująca pracę w r. szk. 2018/2019.

 

21. 06. – 4. 07.

2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna

 

22.06.–31.08. 2019r.

Ferie letnie