KALENDARZ SZKOLNY

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021 r.

 

Ferie świąteczne – Boże Narodzenie

23-31 grudnia 2021r

 

Termin ostateczny zawiadomienia rodziców o zagrożeniu ndst w I sem.

24.12.2021r.

 

Wystawienie ocen za I semestr

15.01.2022r.

 

Zakończenie I semestru nauki

28.01.2022r.

 

Konferencja plenarna za I półrocze

inf. w aktualnościach

 

Ferie zimowe

14 - 27 lutego 2022r

8.

Wiosenna przerwa świąteczna

14-18 kwietnia 2022 r

9  

Egzamin gimnazjalny (dni wolne od zajęć dla klas I, II)

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Termin ostateczny zawiadomienia rodziców o zagrożeniu ndst na koniec roku

20.05.2022r.

 

Egzamin gimnazjalny – dodatkowy termin

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Wystawienie ocen końcoworocznych

17.06.2022r.

 

Konferencja klasyfikacyjna

inf. w aktualnościach

 

Zakończenie roku szkolnego

24.06.2022r.

 

Konferencja plenarna

24.06.2022r.

 

Ferie letnie

26.06  - 31.08.2022r.

 

                                                                         

Terminarz zebrań z rodzicami

 

Organizacyjne (wybory do Rady Rodziców klasy I)

wrzesień

 

Informacyjne śródsemestralne

listopad

 

Podsumowujące klasyfikację za I semestr

styczeń

 

Informacyjne śródsemestralne

kwiecień

 

Podsumowujące klasyfikację końcoworoczną

początek czerwca

 

Plan zebrań Rady Rodziców

 

Plenarne – wybory do Rady Rodziców, opracowanie planu pracy

wrzesień 2021r.

 

Prezydium Rady Rodziców

1/miesiąc

 

Plenarne - II semestr

marzec 2022r.