KALENDARZ SZKOLNY

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

2.  

Ferie świąteczne – Boże Narodzenie

23-31 grudnia 2020r

3.  

Termin ostateczny zawiadomienia rodziców o zagrożeniu ndst w I sem.

22.12.2020r.

4.  

Wystawienie ocen za I semestr

08.01.2021r.

5.  

Zakończenie I semestru nauki

15.01.2021r.

6.  

Konferencja plenarna za I półrocze

inf. w aktualnościach

7.  

Ferie zimowe

18 - 31 stycznia 2021r

8. Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2020 r

9.  

Egzamin gimnazjalny (dni wolne od zajęć dla klas I, II)

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

10.  

Termin ostateczny zawiadomienia rodziców o zagrożeniu ndst na koniec roku

25.05.2020r.

11.  

Egzamin gimnazjalny – dodatkowy termin

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

12.  

Wystawienie ocen końcoworocznych

18.06.2020r.

13.  

Konferencja klasyfikacyjna

inf. w aktualnościach

14.  

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2020r.

15.  

Konferencja plenarna

25.06.2020r.

16.  

Ferie letnie

27.06  - 31.08.2020r.

 

                                                                          

Terminarz zebrań z rodzicami

1.   

Organizacyjne (wybory do Rady Rodziców klasy I)

wrzesień

2.   

Informacyjne śródsemestralne

listopad

3.   

Podsumowujące klasyfikację za I semestr

styczeń

4.   

Informacyjne śródsemestralne

kwiecień

5.   

Podsumowujące klasyfikację końcoworoczną

początek czerwca


Plan zebrań Rady Rodziców

1.    

Plenarne – wybory do Rady Rodziców, opracowanie planu pracy

wrzesień 2020r.

2.    

Prezydium Rady Rodziców

1/miesiąc

3.    

Plenarne - II semestr

marzec 2021r.