BIOFEEDBACK

W terapii z uczniami stosujemy najnowszy sprzęt do treningu EEG Biofeedback.BIOFEEDBACK
Biofeedback jest metoda treningu pracy mózgu opracowana przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów w NASA w USA. Metoda ta wykorzystuje EEG, czyli – zapis pracy mózgu, zaś opiera się na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu formą treningową wideozabawy…
Trening EEG Biofeedback jest wykorzystywany dla poprawy zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych. Ma dość szerokie zastosowanie w terapii:

·         problemów uczenia się,

·         zaburzeń koncentracji uwagi,

·         zaburzeń zachowania (nadpobudliwość ruchowa, impulsywność, agresja, apatia)

·         zaburzeń snu

·         stanów lękowych

·         depresji

·         tremy

·         przewlekłych bólów głowy i migreny

·         zaburzeń przyjmowania pokarmu

·         chronicznego zmęczenia

 

Trening pozwala zatem:

·         obniżyć stres i poprawić nastrój

·         poprawić kondycję umysłową i fizyczną

·         poprawić i przedłużyć koncentrację uwagi

·         pokonać tremę i napięcie wewnętrzne

 

Na czym polega trening EEG Biofeedback?

Trenujący uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia się za pomocą sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne polega na natychmiastowej i ciągłej informacji o pracy mózgu pod postacią wideogry. Informacja ta pomaga w procesie uczenia się jak samemu harmonizować fale mózgowe.

Czujniki przymocowane do głowy odbierają fale mózgowe, które są wzmacniane i rejestrowane przez komputer. Komputer przetwarza dalej sygnał i zapewnia sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne jest informacją o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danej chwili. Przebieg własnych fal mózgowych, przepisany graficznie pod postacią wideogry, obserwuje trenowany na swoim monitorze. Grą kieruje się wyłącznie za pomocą pracy własnego mózgu bez klawiatury i joysticka. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów – gra się udaje. Przy wzroście niepożądanych pasm, nie mamy sukcesu w grze. Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne wskazówki proponowane przez komputer w postaci nagrody za dobre wyniki gry. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się wysyłania najbardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. Prawidłowe zakresy częstotliwości fal mózgowych osoby trenującej, które można wyćwiczyć, określone są na podstawie wiedzy naukowej w zależności od wieku i rodzaju wysiłku psychicznego trenującego.

 

 

Trening EEG Biofeedback w szkole

 

1.    Zajęcia odbywają się 1 razy w tygodniu, trwają ok. 35 min.

2.    Każdy zakwalifikowany uczeń ma od 10 do 15 sesji.

3.    Do udziału w treningu kwalifikują osoby prowadzące – na prośbę nauczycieli lub rodziców dziecka.

4.    Konieczna jest pisemna zgoda rodziców na objęcie dziecka terapią oraz zaświadczenie lekarskie (lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista neurolog) o braku przeciwwskazań do terapii Biofeedback.
NASZ ADRES:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  W JELENIEJ GÓRZE
58-500 JELENIA GÓRA
UL. KRUSZWICKA 3
tel.: 75 7678963
fax : 75 7678963 wew. 28
E-mail :  zsipssekretariat@wp.pl